Delbart? Relansering av informasjonsmateriell fra politiet om ulovlig bildedeling

The following is an excerpt.

Barn og unge kan oppleve å få tilsendt uønskede nakenbilder, eller at noen videresender nakenbilder uten tillatelse. Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal reagere på dette. Politiet har nylig relansert sine nettsider «Delbart» med blant annet praktiske tips til både barn og voksne.  

Les mer

Det finnes hjelp

The following is an excerpt.

I dag 1. september åpnet Det finnes hjelp, en digital lavterskeltjeneste og et behandlingstilbud i poliklinikk for voksne fra 18 år, som står i fare for å begå overgrep mot barn eller har seksuell interesse for barn. Målet er å forebygge seksuelle overgrep mot barn. 

Les mer

Informasjon om den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner 2020

The following is an excerpt.

I forbindelse med Covid-19 pandemien har Sfk i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet valgt å gjennomføre et digitalt alternativ i stedet for en konferanse med fysisk oppmøte som var planlagt i september. 

Vi vil formidle relevant kunnskap om å forebygge vold i nære relasjoner gjennom en annen løsning, som vi vil informere mer om i august. 

Les mer

Ny veileder: Beskyttelsestiltakene KODE 6 & KODE 7

The following is an excerpt.

Krisesentersekretariatet har lansert en veileder om beskyttelsestiltakene for sperret adresse KODE 7 og strengt fortrolig adresse KODE 6. Formålet med veilederen er at den skal gi oversikt og informasjon om hvilke rettigheter og bistand trusselutsatte har krav på i høyrisikosaker.

Les mer

Tilskuddsmidler 2019

The following is an excerpt.

Nå er tiden inne for å søke om tilskuddsmidler. Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging forvalter følgende tilskuddsordninger:

  • Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak
  • Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
  • Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner
  • Kriminalitetsforebyggende tiltak (overtatt fra Politidirektoratet i 2019)

Søknadsfristen for de tre første tilskuddsordningene er 15. februar 2019. 

Søknadsfristen for tilskuddsmidler til kriminalitetsforebyggende tiltak er 1. april 2019.

Det skal rapporteres på midler mottatt i 2018 sammen ved en eventuell ny søknad.  Dersom det ikke søkes om nye midler skal det rapporteres på fjorårets midler innen 30. mars 2019.

Les mer

Nettovergrep mot barn – et samfunnsproblem?

The following is an excerpt.

Forskere ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet skrevet en rapport om nettovergrep mot barn i Norge 2015-2017. Rapporten er basert på erfaring fra Kripos, politiet, tjenesteleverandører og internasjonal forskning. På lanseringen kom Kripos, Facebook, Helsedirektoratet, Justis- og beredskapsdepartementet og RVTS Midt med innspill og kommentarer til rapporten, som blant annet viser et økende antall nettovergrep mot barn i Norge og at innholdet i sakene blir grovere.

Les mer

Kampanjen #starttotalk skal bryte stillheten rundt seksuelle overgrep i idretten

The following is an excerpt.

#starttotalk er laget av Europarådet, og er tenkt som et felles europeisk løft for å sette søkelyset på det vanskelige temaet overgrep i idretten. Kampanjefilmen er nå oversatt til norsk, og budskapet med kampanjen er at voksne må begynne å snakke for å forebygge og avdekke overgrep.

Les mer

16 dager med fokus på avskaffelse av vold mot kvinner

The following is an excerpt.

Den 25. november var den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner, som etterfølges av 16 dager med fokus på dette viktige temaet. I Oslo ble dette blant annet markert med et fakkeltog på selve dagen, og med et frokostmøte den 23. november om voldtekt i nære relasjoner og lukkede samfunn. Arrangementet ble åpnet av Barne- og likestillingsministeren, som trakk frem at voldtekt er et likestillingsproblem.

Les mer

Stort engasjement på den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner

The following is an excerpt.

Mandag 12. november ble den andre nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner arrangert. 300 deltakere fra barnevern, politi, NAV, barnehage, skole, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner fikk høre spennende innlegg fra til sammen 13 innledere. I pausene var det tid for å mingle med gamle og nye bekjente, samt at 10 instanser hadde stands i foajeen.

Les mer