EU-kids Online 2020: Survey results from 19 countries

The following is an excerpt.

I dag ble en ny rapport fra EU kids online-nettverket publisert.

Rapporten EU Kids Online 2020: Survey Results from 19 Countries kartlegger risiko og muligheter i forbindelse med europeiske barns bruk av internett.
Funnene viser at norske barn bruker mer tid på internett enn andre europeiske barn og at de føler seg tryggere på nettet enn i de fleste andre europeiske landene.
Samtidig viser funnene at at norske foreldre bruker mindre tid til å snakke om nettbruk – men deler mest.

Kilde: UiO – Institutt for medier og kommunikasjon

Les mer

Samarbeids- og samordningspris i arbeidet mot vold i nære relasjoner

The following is an excerpt.

Justis- og beredskapsdepartementet ber om innspill til gode samarbeids- og samordningstiltak som kandidater til pris for arbeid mot vold i nære relasjoner for 2019. Frist for å foreslå kandidater er 26. november 2019.

I arbeidet for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner er samordnet innsats helt avgjørende. Bare der de ulike aktørene samarbeider godt med hverandre kan vi sørge for at den som trenger det får god hjelp til rett tid. Samarbeid er også avgjørende for det forebyggende arbeidet.

Les mer

The 3rd European Conference on Domestic Violence (ECDV19)

The following is an excerpt.

Den europeiske konferansen om vold i nære relasjoner ble avholdt i Belfast i 2015, Porto i 2017, og i 2019 var det Oslo som stod for tur.

1.-4. september inviterte velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met og Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) over 850 deltakere fra over 40 land til å sette søkelys på vold i nære relasjoner ved Oslo Kongressenter.

Les mer

Safer Internet Day 2019 – Sammen for et tryggere internett

The following is an excerpt.

Tirsdag 5. februar 2019 var den internasjonale markeringen av «Safer Internet Day (SID)».  Over hele verden settes søkelyset på trygg og ansvarlig bruk av digital teknologi, spesielt blant barn og unge.

Medietilsynet markerte dagen ved å holde en konferanse på Kulturhuset i Oslo i samarbeid med Unicef, Utdanningsdirektoratet og Datatilsynet.
Hovedtemaene var aldersgrenser, personvern og barn på sosiale medier.
Av innledere var blant annet Barneombud Inga Bejer- Engh, direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon, direktør i Medietilsynet Mari Velsand og lærer Simen Spurkland.

Les mer