Tør du snakke om vold?

The following is an excerpt.

For femte gang har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) gjennomført en ukesmåling av antall saker om vold i nære relasjoner som det ble arbeidet med hos politi og hjelpeapparat. Andelen kvinnelige voldsutøvere har økt, og flere tjenester er involvert i hver enkelt sak. Svært få tjenester tar direkte kontakt med den voldsutsatte.

Les mer

Vi har fått en ny medarbeider!

The following is an excerpt.

Catharina Borchgrevink har bachelor i menneskerettigheter og politikk og master i latin-amerikanske studier. Catharina kommer til oss fra Barne- og likestillingsdepartementet, der hun jobbet som rådgiver i sekretariatet til Barnevoldsutvalget, et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som leverte sin NOU i juni 2017.

Les mer

Se innspillskonferansen i reprise!

The following is an excerpt.

Statssekretær Ove Vanebo i Justis- og beredskapsdepartementet tok med seg en stor bunke gode innspill tilbake til regjeringen etter Innspillskonferansen 27. oktober 2016. Her fikk viktige stemmer fra kommuner, frivillige organisasjoner og næringsliv mulighet til å legge frem sitt syn på hva regjeringen bør satse på i fremtidens kriminalitetsforebyggende arbeid. Lurer du på hva de sa? Vi filmet hele konferansen – se filmen her i Veiviseren.

Les mer