Det kan nå søkes om tilskuddsmidler for 2021

The following is an excerpt.

Sekretariatet for konfliktrådene forvalter på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet i 2021 følgende tre tilskuddsordninger:

  • Tilskudd til forebygging av kriminalitet
  • Tilskudd til forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner
  • Tilskudd til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Søknadsfrist: 1. mars 2021

Vi oppfordrer alle aktuelle i målgruppene for tilskuddsordningene til å søke om midler til gode forebyggende tiltak eller prosjekt! 

 

Les mer

Bærum kommune søker ny SLT-koordinator

The following is an excerpt.

Bærum kommune ser etter deg som vil være med å styrke det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i Bærum. Kommunen har en godt fungerende SLT-modell og arbeider målrettet for å forebygge og samordne det lokale rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Søknadsfrist: 30.11.20

Les mer

EU-kids Online 2020: Survey results from 19 countries

The following is an excerpt.

I dag ble en ny rapport fra EU kids online-nettverket publisert.

Rapporten EU Kids Online 2020: Survey Results from 19 Countries kartlegger risiko og muligheter i forbindelse med europeiske barns bruk av internett.
Funnene viser at norske barn bruker mer tid på internett enn andre europeiske barn og at de føler seg tryggere på nettet enn i de fleste andre europeiske landene.
Samtidig viser funnene at at norske foreldre bruker mindre tid til å snakke om nettbruk – men deler mest.

Kilde: UiO – Institutt for medier og kommunikasjon

Les mer

Tilskuddsmidler 2020

The following is an excerpt.

Fristen for å søke på Sekretariatet for konfliktrådenes tre tilskuddsordninger er 1. april.  I år lanserer vi et nytt elektronisk søknadsskjema som skal gjøre hele prosessen enklere.  

Les mer