PKF-konferansen 2020

The following is an excerpt.

Politiets kriminalitetsforebyggende forum inviterer til den nasjonale møteplassen for kriminalitetsforebyggere.

10.-11.mars 2020, Thon Hotel Airport, Gardermoen.

Konferansen åpner 10.mars kl 10.00.og avsluttes 11. mars kl 14

Les mer

Oversikt over tildelte tilskuddsmidler til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i 2019

The following is an excerpt.

I år mottok Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging totalt 46 søknader om tilskuddsmidler til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme fra 35 kommuner – med en samlet søknadssum på nærmere 21,7 millioner kroner. Av disse ble totalt 41 prosjekter tildelt midler med en samlet sum på 13.6 millioner kroner.

Les mer

PKF-konferansen 2019

The following is an excerpt.

Har du husket å melde deg på årets PKF-konferanse? Nå er ikke mange uker igjen til forebyggere fra hele landet samles på Gardermoen! Konferanse arrangeres 12.-13. mars, på Thon Hotel Oslo Airport som tidligere år. 

Les mer

Ny veileder om håndtering av nye straffbare forhold under gjennomføring av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

The following is an excerpt.

Denne uken har Sekretariatet for konfliktrådene utgitt en veileder om håndtering av nye straffbare forhold under gjennomføring av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Formålet med veilederen er å bidra til større grad av lik tverretatlig praksis dersom ungdom begår nye straffbare forhold under straffegjennomføringen. Veilederen utgis av Sekretariatet for konfliktrådene, men Riksadvokatembetet og Politidirektoratet har gitt gode innspill og kvalitetssikret det som omhandler politiets og påtalemyndighetens ansvarsområde.

Les mer

Tilbakeføringskonferansen 2018

The following is an excerpt.

Hva skal til for å bryte en sirkel av rus og kriminalitet? På årets konferanse var det fokus på å identifisere hva som utgjør en forskjell – med særlig vekt på relasjoners betydning. Her var det perspektiver fra forskere og andre fagfolk, politikere og frivillige, og ikke minst mennesker som selv er eller har vært i en slik negativ sirkel.

Les mer