Arkiv

Vekstkommunen – tilgjengelighet, attraktiv og handlekraftig

The following is an excerpt.

Lieneke de Laat er SLT- koordinator i Ullensaker, en kommune som vokser med ca. 1000 innbyggere i året, og ved årsskifte 2018/2019 runder de 36000 innbyggere. Neste gang du skal ut å fly kan du tenke på at Oslo Lufthavn Gardermoen ligger i Ullensaker kommune, så her er det mye som skjer. Vi i Kfk hadde gleden av å treffe Lieneke i kommunehuset i Ullensaker rett før jul.

Les mer

Tilskuddsmidler 2019

The following is an excerpt.

Nå er tiden inne for å søke om tilskuddsmidler. Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging forvalter følgende tilskuddsordninger:

  • Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak
  • Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
  • Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner
  • Kriminalitetsforebyggende tiltak (overtatt fra Politidirektoratet i 2019)

Søknadsfristen for de tre første tilskuddsordningene er 15. februar 2019. 

Søknadsfristen for tilskuddsmidler til kriminalitetsforebyggende tiltak er 1. april 2019.

Det skal rapporteres på midler mottatt i 2018 sammen ved en eventuell ny søknad.  Dersom det ikke søkes om nye midler skal det rapporteres på fjorårets midler innen 30. mars 2019.

Les mer

Nettovergrep mot barn – et samfunnsproblem?

The following is an excerpt.

Forskere ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet skrevet en rapport om nettovergrep mot barn i Norge 2015-2017. Rapporten er basert på erfaring fra Kripos, politiet, tjenesteleverandører og internasjonal forskning. På lanseringen kom Kripos, Facebook, Helsedirektoratet, Justis- og beredskapsdepartementet og RVTS Midt med innspill og kommentarer til rapporten, som blant annet viser et økende antall nettovergrep mot barn i Norge og at innholdet i sakene blir grovere.

Les mer

Kampanjen #starttotalk skal bryte stillheten rundt seksuelle overgrep i idretten

The following is an excerpt.

#starttotalk er laget av Europarådet, og er tenkt som et felles europeisk løft for å sette søkelyset på det vanskelige temaet overgrep i idretten. Kampanjefilmen er nå oversatt til norsk, og budskapet med kampanjen er at voksne må begynne å snakke for å forebygge og avdekke overgrep.

Les mer

16 dager med fokus på avskaffelse av vold mot kvinner

The following is an excerpt.

Den 25. november var den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner, som etterfølges av 16 dager med fokus på dette viktige temaet. I Oslo ble dette blant annet markert med et fakkeltog på selve dagen, og med et frokostmøte den 23. november om voldtekt i nære relasjoner og lukkede samfunn. Arrangementet ble åpnet av Barne- og likestillingsministeren, som trakk frem at voldtekt er et likestillingsproblem.

Les mer

Tilbakeføringskonferansen 2018

The following is an excerpt.

Hva skal til for å bryte en sirkel av rus og kriminalitet? På årets konferanse var det fokus på å identifisere hva som utgjør en forskjell – med særlig vekt på relasjoners betydning. Her var det perspektiver fra forskere og andre fagfolk, politikere og frivillige, og ikke minst mennesker som selv er eller har vært i en slik negativ sirkel.

Les mer

Cannabisfagdag hos SLT Rygge og Moss – struktur, kunnskap og felles forståelse

The following is an excerpt.

Skrevet av: Victoria Hoelstad Borg, SLT-koordinator i Moss

Det ble en nyttig og lærerik dag for de godt over 100 deltakerne som møtte på fagdag om ungdom og cannabis på Rygge ungdomsskole. Deltakere fra blant annet politi, barnevern, NAV, skole og helse ble trygt loset gjennom fagdagen av SLT-koordinator i Moss, Victoria Hoelstad Borg. Dagens arrangører KoRus Øst og SLT Rygge og Moss sørget for et høyt nivå både på innhold og logistikk.

Les mer

Stort engasjement på den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner

The following is an excerpt.

Mandag 12. november ble den andre nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner arrangert. 300 deltakere fra barnevern, politi, NAV, barnehage, skole, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner fikk høre spennende innlegg fra til sammen 13 innledere. I pausene var det tid for å mingle med gamle og nye bekjente, samt at 10 instanser hadde stands i foajeen.

Les mer