Arkiv

Nytt undervisningsopplegg om seksuelle overgrep for barn i barnehagen

The following is an excerpt.

Barn har rett til beskyttelse mot overgrep, men hvordan sikrer man dette i praksis? Redd Barna har utviklet et samtaleopplegg som kan brukes av barnehageansatte for å snakke med barn om kropp, overgrep og grenser. Opplegget er delvis finansiert av tilskuddsordningen for tiltak for å forebygge vold og overgrep. 

Les mer

Delbart? Relansering av informasjonsmateriell fra politiet om ulovlig bildedeling

The following is an excerpt.

Barn og unge kan oppleve å få tilsendt uønskede nakenbilder, eller at noen videresender nakenbilder uten tillatelse. Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal reagere på dette. Politiet har nylig relansert sine nettsider «Delbart» med blant annet praktiske tips til både barn og voksne.  

Les mer

Foreslå skole til Benjaminprisen 2020

The following is an excerpt.

Jobber du på eller vet du om en skole som arbeider aktivt mot rasistiske holdninger og andre former for diskriminering? Har skolen god undervisning som utfordrer stereotypier og fordommer? Jobber skolen systematisk for å skape likeverd og samhold? Ved å foreslå en skole hjelper du oss med å løfte fram godt arbeid mot rasisme og diskriminering.

Les mer

Det finnes hjelp

The following is an excerpt.

I dag 1. september åpnet Det finnes hjelp, en digital lavterskeltjeneste og et behandlingstilbud i poliklinikk for voksne fra 18 år, som står i fare for å begå overgrep mot barn eller har seksuell interesse for barn. Målet er å forebygge seksuelle overgrep mot barn. 

Les mer

Samabeidprosjekter om utsatte barn, unge og familier

The following is an excerpt.

Regjeringen støtter Forskningsrådets ønske om å styrke forskningsinnsatsen for å finne de gode forebyggende tiltakene for utsatte barn, unge og familier. Forskningsrådet etterlyser mer tverrsektorielt aktivt samarbeid mellom forskningsmiljøer, tjenestene og brukerne av forskningen og ber om søknader som tar utgangspunkt i brukernes behov.

Søknadsfristen er 3. september 2020.

Les mer

Fortsatt etterslep for barn og unge

The following is an excerpt.

De fleste tjenestene for barn og unge er på vei mot ordinær drift etter koronakrisen. Likevel er det grunn til bekymring for opphopning av saker hos blant annet barnevern, helsetjenesten og politiet, mener en koordineringsgruppe oppnevnt av regjeringen. 

Les mer