Arkiv

Det finnes hjelp

The following is an excerpt.

I dag 1. september åpnet Det finnes hjelp, en digital lavterskeltjeneste og et behandlingstilbud i poliklinikk for voksne fra 18 år, som står i fare for å begå overgrep mot barn eller har seksuell interesse for barn. Målet er å forebygge seksuelle overgrep mot barn. 

Les mer

Samabeidprosjekter om utsatte barn, unge og familier

The following is an excerpt.

Regjeringen støtter Forskningsrådets ønske om å styrke forskningsinnsatsen for å finne de gode forebyggende tiltakene for utsatte barn, unge og familier. Forskningsrådet etterlyser mer tverrsektorielt aktivt samarbeid mellom forskningsmiljøer, tjenestene og brukerne av forskningen og ber om søknader som tar utgangspunkt i brukernes behov.

Søknadsfristen er 3. september 2020.

Les mer

Fortsatt etterslep for barn og unge

The following is an excerpt.

De fleste tjenestene for barn og unge er på vei mot ordinær drift etter koronakrisen. Likevel er det grunn til bekymring for opphopning av saker hos blant annet barnevern, helsetjenesten og politiet, mener en koordineringsgruppe oppnevnt av regjeringen. 

Les mer

Informasjon om den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner 2020

The following is an excerpt.

I forbindelse med Covid-19 pandemien har Sfk i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet valgt å gjennomføre et digitalt alternativ i stedet for en konferanse med fysisk oppmøte som var planlagt i september. 

Vi vil formidle relevant kunnskap om å forebygge vold i nære relasjoner gjennom en annen løsning, som vi vil informere mer om i august. 

Les mer