Arkiv

EU-kids Online 2020: Survey results from 19 countries

The following is an excerpt.

I dag ble en ny rapport fra EU kids online-nettverket publisert.

Rapporten EU Kids Online 2020: Survey Results from 19 Countries kartlegger risiko og muligheter i forbindelse med europeiske barns bruk av internett.
Funnene viser at norske barn bruker mer tid på internett enn andre europeiske barn og at de føler seg tryggere på nettet enn i de fleste andre europeiske landene.
Samtidig viser funnene at at norske foreldre bruker mindre tid til å snakke om nettbruk – men deler mest.

Kilde: UiO – Institutt for medier og kommunikasjon

Les mer

En god start på jobben for nye SLT-koordinatorer

The following is an excerpt.

Samarbeid, erfaring og kunnskap er dekkende for programmet som ble presentert da 23 nye SLT-koordinatorer var samlet til innføringskurs. Kurset er en fast aktivitet som arrangeres hvert år for nye SLT-koordinatorer for å gi dem en god start i jobben. SLT-koordinatorene skal samordne lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet i kommunene.

Les mer

Tilskuddsmidler 2020

The following is an excerpt.

Fristen for å søke på Sekretariatet for konfliktrådenes tre tilskuddsordninger er 1. april.  I år lanserer vi et nytt elektronisk søknadsskjema som skal gjøre hele prosessen enklere.  

Les mer

PKF-konferansen 2020

The following is an excerpt.

Politiets kriminalitetsforebyggende forum inviterer til den nasjonale møteplassen for kriminalitetsforebyggere.

10.-11.mars 2020, Thon Hotel Airport, Gardermoen.

Konferansen åpner 10.mars kl 10.00.og avsluttes 11. mars kl 14

Les mer

– Konfliktrådet er en av de best bevarte hemmelighetene i forebyggingsarbeidet mot kriminalitet

The following is an excerpt.

Det sier Bjarne Woll, SLT-koordinatoren i Tromsø kommune, som har inngått et samarbeid med mange sentrale aktører for å hjelpe de under 16 år som står i fare for å utvikle en kriminell adferd.

Les mer

Diskusjon om hvordan gode straffereaksjoner kan bli bedre

The following is an excerpt.

Av Gro Jørgensen

Tjue ungdommer som har fått ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging, har blitt fulgt over lang tid av Nordlandsforskning der konklusjonen er at straffereaksjonene inneholder mye bra for unge lovbrytere. Samtidig er det utfordringer.  Det var årsaken til at 250 fagfolk var invitert til Erfaringskonferansen denne uka.

Les mer

«Alt det jeg er» – en film om Emilie og hennes historie om seksuelle overgrep i barndommen

The following is an excerpt.

«Jeg håper at min historie kan bidra til at andre unge forstår at de ikke er alene om det. At det ikke er deres feil. Om vi kan være mer åpne så tror jeg mye av skammen kan bli borte, for man skammer seg jo når man må skjule det.»

Les mer

SNU-prosjektet – stanset negativ utvikling i ungdomsmiljøet

The following is an excerpt.

Sårbare ungdommer treffer hverandre på tvers av bydeler. De sliter psykisk, strever på skolen og sprenger grenser, bruker rusmidler og stjeler. Miljøet spiller på frykt, truer og utøver vold. Beskrivelsen er fra ungdomsmiljøet i Kristiansand for et par år tilbake, som igjen førte til at SNU-prosjektet (Stans negativ utvikling) ble igangsatt.

Les mer

Samarbeids- og samordningspris i arbeidet mot vold i nære relasjoner

The following is an excerpt.

Justis- og beredskapsdepartementet ber om innspill til gode samarbeids- og samordningstiltak som kandidater til pris for arbeid mot vold i nære relasjoner for 2019. Frist for å foreslå kandidater er 26. november 2019.

I arbeidet for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner er samordnet innsats helt avgjørende. Bare der de ulike aktørene samarbeider godt med hverandre kan vi sørge for at den som trenger det får god hjelp til rett tid. Samarbeid er også avgjørende for det forebyggende arbeidet.

Les mer

Forebygging er det viktigste vi gjør for å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme

The following is an excerpt.

Forebygging er det viktigste vi gjør, uttalte politidirektør Benedicte Bjørnland i sitt innlegg på den Nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme den 22.10.19. Konferansen ble arrangert av Sør-Vest politidistrikt i nært samarbeid med SLT-koordinator Helen Færøy i Sola kommune. Politisk ledelse stilte spørsmålet: Er vi der vi skal være, eller er det behov for å tenke nytt? 

Les mer

Tilhørighet, selvfølelse og sosiale relasjoner har betydning for god psykisk helse

The following is an excerpt.

Forebygging for barn og unge er psykologforeningens hovedsatsingsområde, fortalte Heidi Tessand, da hun åpnet Stovnerseminaret. Statssekretær Tom E. Skaug uttrykte bekymring for frafall i videregående skole, samt økning i psykiske plager, stress og forventningspress blant elever. Fra 2020 får grunnskolen et nytt læreplanverk. Folkehelse og livsmestring vil inngå i undervisningen. Det blir mer tid til dybdelæring, fortalte han til flere hundre fremmøtte på Rommen scene.

Les mer

Integrering: De som kommer hit har kompetanse og erfaring som vi mangler

The following is an excerpt.

Ordene ble sagt av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i åpningstalen av den sjette nasjonale integreringskonferansen tirsdag 24. september 2019. Statsråden understreket at innvandrere og flyktninger som kommer til Norge har utdanning, erfaring og kompetanse som vi i Norge har behov for. Og at de som ønsker seg hit til Norge er en ressurs som vi i Norge må legge til rette for.

Videre poengterte statsråden at barnehage og skole er nyttige arenaer for integrering for foreldrene og at mangfold i bedrifter og selskaper er positivt. Og det krever at vi må sørge for at de får opplæring i språk og har systemer som kan legge til rette for både de som har lang, men også kort utdanning.

Les mer