Arkiv

Se innspillskonferansen i reprise!

The following is an excerpt.

Statssekretær Ove Vanebo i Justis- og beredskapsdepartementet tok med seg en stor bunke gode innspill tilbake til regjeringen etter Innspillskonferansen 27. oktober 2016. Her fikk viktige stemmer fra kommuner, frivillige organisasjoner og næringsliv mulighet til å legge frem sitt syn på hva regjeringen bør satse på i fremtidens kriminalitetsforebyggende arbeid. Lurer du på hva de sa? Vi filmet hele konferansen – se filmen her i Veiviseren.

Les mer