Arkiv

Unge utsettes for digital blotting

The following is an excerpt.

Fire av ti norske 13 – 18-åringer har fått tilsendt nakenbilder, og mange av disse har fått det fra en ukjent avsender. Samtidig tror de færreste foreldre at dette gjelder deres barn. Dette fremgår i Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020. 

Les mer

Meklerhåndboka er oppdatert

The following is an excerpt.

Meklerhåndboka beskriver metoden – Gjenopprettende prosess – i konfliktrådet og grunnprinsipper som meklere og parter må forholde seg til. Metoden tar utgangspunkt i en tilnærming der personer som er direkte involvert eller berørte av et bestemt lovbrudd eller en konflikt, i fellesskap kan identifisere skader, behov og forpliktelser hendelsen har skapt, og sammen finne fram til måter å gjenopprette og hele urett og skade så godt det lar seg gjøre.

Les mer

Hvordan hjelpe de mest sårbare under koronakrisen?

The following is an excerpt.

Koronautbruddet har satt hjelpeapparatet under enormt press. Samtidig er mange bekymret for hva som skjer med de mest sårbare barna nå som det ikke er så lett å pleie naturlig kontakt. Nå har flere sentrale aktører på området samlet kunnskap om utfordringer for tjenesteapparatet og hvordan man best mulig kan nå trengende barn og unge. 

Les mer

EU-kids Online 2020: Survey results from 19 countries

The following is an excerpt.

I dag ble en ny rapport fra EU kids online-nettverket publisert.

Rapporten EU Kids Online 2020: Survey Results from 19 Countries kartlegger risiko og muligheter i forbindelse med europeiske barns bruk av internett.
Funnene viser at norske barn bruker mer tid på internett enn andre europeiske barn og at de føler seg tryggere på nettet enn i de fleste andre europeiske landene.
Samtidig viser funnene at at norske foreldre bruker mindre tid til å snakke om nettbruk – men deler mest.

Kilde: UiO – Institutt for medier og kommunikasjon

Les mer

En god start på jobben for nye SLT-koordinatorer

The following is an excerpt.

Samarbeid, erfaring og kunnskap er dekkende for programmet som ble presentert da 23 nye SLT-koordinatorer var samlet til innføringskurs. Kurset er en fast aktivitet som arrangeres hvert år for nye SLT-koordinatorer for å gi dem en god start i jobben. SLT-koordinatorene skal samordne lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet i kommunene.

Les mer

Tilskuddsmidler 2020

The following is an excerpt.

Fristen for å søke på Sekretariatet for konfliktrådenes tre tilskuddsordninger er 1. april.  I år lanserer vi et nytt elektronisk søknadsskjema som skal gjøre hele prosessen enklere.  

Les mer

PKF-konferansen 2020

The following is an excerpt.

Politiets kriminalitetsforebyggende forum inviterer til den nasjonale møteplassen for kriminalitetsforebyggere.

10.-11.mars 2020, Thon Hotel Airport, Gardermoen.

Konferansen åpner 10.mars kl 10.00.og avsluttes 11. mars kl 14

Les mer

– Konfliktrådet er en av de best bevarte hemmelighetene i forebyggingsarbeidet mot kriminalitet

The following is an excerpt.

Det sier Bjarne Woll, SLT-koordinatoren i Tromsø kommune, som har inngått et samarbeid med mange sentrale aktører for å hjelpe de under 16 år som står i fare for å utvikle en kriminell adferd.

Les mer