Arkiv

Informasjon om den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner 2020

The following is an excerpt.

I forbindelse med Covid-19 pandemien har Sfk i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet valgt å gjennomføre et digitalt alternativ i stedet for en konferanse med fysisk oppmøte som var planlagt i september. 

Vi vil formidle relevant kunnskap om å forebygge vold i nære relasjoner gjennom en annen løsning, som vi vil informere mer om i august. 

Les mer

Unge utsettes for digital blotting

The following is an excerpt.

Fire av ti norske 13 – 18-åringer har fått tilsendt nakenbilder, og mange av disse har fått det fra en ukjent avsender. Samtidig tror de færreste foreldre at dette gjelder deres barn. Dette fremgår i Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020. 

Les mer

Meklerhåndboka er oppdatert

The following is an excerpt.

Meklerhåndboka beskriver metoden – Gjenopprettende prosess – i konfliktrådet og grunnprinsipper som meklere og parter må forholde seg til. Metoden tar utgangspunkt i en tilnærming der personer som er direkte involvert eller berørte av et bestemt lovbrudd eller en konflikt, i fellesskap kan identifisere skader, behov og forpliktelser hendelsen har skapt, og sammen finne fram til måter å gjenopprette og hele urett og skade så godt det lar seg gjøre.

Les mer

Hvordan hjelpe de mest sårbare under koronakrisen?

The following is an excerpt.

Koronautbruddet har satt hjelpeapparatet under enormt press. Samtidig er mange bekymret for hva som skjer med de mest sårbare barna nå som det ikke er så lett å pleie naturlig kontakt. Nå har flere sentrale aktører på området samlet kunnskap om utfordringer for tjenesteapparatet og hvordan man best mulig kan nå trengende barn og unge. 

Les mer