Arkiv

16 dager mot vold

The following is an excerpt.

Den 25. november er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. Datoen markerer også den internasjonale årlige 16-dagers kampanjen mot vold. i Norge gjennomfører Krisesentersekretariatet i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet den årlige kampanjen «Taushet tar liv». I år er det fokus på #naboplikt. 

Sekretariatet for konfliktrådet vil i løpet av denne 16-dagers perioden lansere filmer som omhandler å forebygge vold i nære relasjoner. Filmene er et alternativ til den årlige konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner, som i år ble avlyst på grunn av Covid-19. Se også oversikt over andres arrangementer her. 

Les mer

Bærum kommune søker ny SLT-koordinator

The following is an excerpt.

Bærum kommune ser etter deg som vil være med å styrke det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i Bærum. Kommunen har en godt fungerende SLT-modell og arbeider målrettet for å forebygge og samordne det lokale rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Søknadsfrist: 30.11.20

Les mer

De beste tiltakene brukes for lite

The following is an excerpt.

I Norge har vi tilgang til flere av de beste tiltakene for å forebygge at barn og unge begynner med kriminalitet. Men disse benyttes i altfor liten grad, og ofte brukes tiltak som vi ikke vet om virker. Dette fremgår i en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Les mer

Mange unge tror korona vil endre framtiden deres

The following is an excerpt.
Les mer