Arkiv

Varslede drap? – Partnerdrapsutvalgets utredning

The following is an excerpt.

Partnerdrapsutvalget ble oppnevnt i 2018 for å gjennomgå saker om drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner, og å gi anbefalinger som kan bidra til å forebygge slike drap i fremtiden. Utvalget fant en rekke utfordringer ved håndteringen, og mener at det finnes et potensial for bedre forebygging. En del av utvalgets anbefalinger dreier seg om å sikre at politi og hjelpeapparat tidsnok tar i bruk allerede eksisterende virkemidler.

Les mer

SLT-innføringskurs 16. -17. februar 2021

The following is an excerpt.

Er du ny SLT-koordinator i din kommune, eller ønsker å friske opp kunnskapen om SLT-modellen?  I så fall må du holde av tirsdag 16. og onsdag 17.februar!

Da avholdes nemlig årets SLT-innføringskurs, denne gangen digitalt mellom kl. 0900-1400.

Kurset er gratis. 

Påmeldingsfrist: 5. februar.

Les mer

Det kan nå søkes om tilskuddsmidler for 2021

The following is an excerpt.

Sekretariatet for konfliktrådene forvalter på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet i 2021 følgende tre tilskuddsordninger:

  • Tilskudd til forebygging av kriminalitet
  • Tilskudd til forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner
  • Tilskudd til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Søknadsfrist: 1. mars 2021

Vi oppfordrer alle aktuelle i målgruppene for tilskuddsordningene til å søke om midler til gode forebyggende tiltak eller prosjekt! 

 

Les mer

Menn utsatt for vold i nære relasjoner

The following is an excerpt.

Danel Hammer og Ole Bredesen Nordfjell fra Reform – ressurssenter for menn forteller om prosjektene «Menn også!» og «Under radaren». Gjennom prosjektene jobber Reform med å styrke krisesentrenes tilbud til menn, og med å avdekke hva slags vold eldre menn kan oppleve. Filmen er nå tilgjengelig for alle. 

Les mer

Nye tiltak for å forebygge seksuelle overgrep: Det finnes hjelp, BASIS, Proteus og www.seksuellatferd.no

The following is an excerpt.

Svein Øverland og Marita Sandvik fra Kompetansesenteret for Sikkerhets-, fengsel, og rettspsykiatri, Avd. Brøset, St. Olavs hospital informerer i tre kortfilmer om fire nye tiltak som skal forebygge seksuelle overgrep.

Tiltakene omhandler både overgrep som foregår på nett og fysiske overgrep, og har fokus på både voksne og unge som begår seksuelle overgrep. Filmene er nå tilgjengelige for alle. 

Les mer

Betydningen av å snakke med barn

The following is an excerpt.

Hva skal til for at fagpersonell som jobber med barn kan møte barnet på en trygg måte når de forteller om vold og overgrep?  Oddbjørg Edvardsen fra Politihøgskolen har skrevet doktorgrad om politipatruljens møte med barn som lever med vold i hjemmet. Filmen er nå tilgjengelig for alle. 

Les mer

16 dager mot vold

The following is an excerpt.

Den 25. november er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. Datoen markerer også den internasjonale årlige 16-dagers kampanjen mot vold. i Norge gjennomfører Krisesentersekretariatet i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet den årlige kampanjen «Taushet tar liv». I år er det fokus på #naboplikt. 

Sekretariatet for konfliktrådet vil i løpet av denne 16-dagers perioden lansere filmer som omhandler å forebygge vold i nære relasjoner. Filmene er et alternativ til den årlige konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner, som i år ble avlyst på grunn av Covid-19. Se også oversikt over andres arrangementer her. 

Les mer