Politiets kriminalitetsforebyggende forum inviterer til den nasjonale møteplassen for kriminalitetsforebyggere. I år blir det digital konferanse, med tema “Sammen om forebygging“

Tid: 9. mars 2021, kl 09.00 til kl 14.00.

Konferansen er gratis.

Det kommer nærmere informasjon om påmelding og link.

Årets temabolker: I forkant – Lokalt samarbeid i praksis – Møte med hat og mistillit

Politidirektoratet vil presentere tema i forkant av kriminaliteten, forebygging som politiets hovedstrategi. Politikontakt fra Øst politidistrikt og SLT-koordinator fra Nordre Follo kommune vil ha innlegg om å benytte hverandre til forebygging av ungdomskriminalitet.

Oslo politidistrikt Øst og Bydel Østensjø vil dele praksis erfaringer under overskriften «Hvem tror du at du er? – dilemmaer i krevende relasjoner».

Den anerkjente politiadvokaten Kai Spurkland vil holde foredrag om grensegangen mellom hatprat og ytringsfrihet. Oslo politidistrikt, enhet Øst vil snakke om møte med flerkulturelle ungdom.

PKF-konferansen er årlig en kompetansearena og nettverksbygger for å løfte kriminalitetsforebygging strategisk og praktisk. Konferansen gjennomføres i år digitalt. Dette gir flere mulighet til å delta. PKF ønsker spesielt SLT-koordinatorer og kriminalitetsforebyggere i kommuner og politi, politiledere fra alle nivåer og fagområder, politikontakter, radikaliseringskontakter, mangfoldskontakter, nettpatruljer og andre forebyggere velkommen til den digitale PKF-konferansen.

Hold av dagen 9.mars 2021 i din kalender, så møtes vi digitalt sammen om forebygging!

PKF samarbeider med Konfliktrådet om årets konferanse.