«Jeg håper at min historie kan bidra til at andre unge forstår at de ikke er alene om det. At det ikke er deres feil. Om vi kan være mer åpne så tror jeg mye av skammen kan bli borte, for man skammer seg jo når man må skjule det.»

Dette sier Emilie, hovedperson i dokumentarfilmen «Alt det jeg er». I filmen møter vi Emilie som bærer på en barndom preget av seksuelle overgrep, frykt og taushet.

Nå er hun endelig myndig, og ønsker å leve et vanlig liv. Men er samfunnet klar til å ta imot henne? Gjennom filmen får vi et nært innblikk i Emilies relasjoner til familien sin, til hennes møte med NAV og Fønix og til hennes redsel for overgriperen som slipper ut av fengsel.

“Alt det jeg er” viser konsekvensene av seksuelle overgrep i barndommen, sett utelukkende gjennom øynene til et ungt menneske.

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging  har støttet prosjektet fra starten, bidratt med økonomisk støtte og vist filmen på den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner i 2019.

– Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging har delt raust av sin kunnskap, delt råd og hjulpet oss med å spre ordet i nettverket sitt, sier Sarah Winge-Sørensen, impact produsent av «Alt det jeg er»-filmen.

 

Startet som dokumentarfilm, blitt et nasjonalt prosjekt

“Alt det jeg er”  begynte som en dokumentarfilm og har vokst til å bli et nasjonalt prosjekt om å føre til endring, bryte tabu, ta bort skam og gi kunnskap om vold og seksuelle overgrep.

– Som regissør tror jeg på dokumentarfilmens evne til å berøre og bringe ny energi inn i vanskelige og kompliserte tema. Jeg ønsket å bruke denne kraften til å være med å sette vold og seksuelle overgrep mot barn på agendaen. For meg var det vesentlig at historien måtte fortelles av en helt ung person; en som så fremover men som bar med seg historien sin, en som evnet å berøre andre unge men også voksne som jobber med barn og unge eller som er i posisjon til å endre strukturer. Da Statens barnehus i Oslo introduserte oss for Emilie (18 år) skjønte jeg umiddelbart at hun var alt det og så ufattelig mye mer, forteller Tone Grøttjord-Glenne, regissøren bak dokumentarfilmen «Alt det jeg er».

Målet med «Alt det jeg er» -prosjektet er å forsterke stemmen til Emilie og bidra til den nasjonale samtalen rundt vold og seksuelle overgrep. Emilie har fortalt sin historie fordi hun ønsker at voksne skal forstå hva som faktisk kan skje med barn. Alle som velger å se filmen og snakke om tematikken kan være med og skape endring.

Det er vondt for meg å vite også, at jeg ikke skjønte noen ting, at det foregikk rett under nesa mi. – Hanne, Emilies mor. Utdrag fra filmen «Alt det jeg er». FOTO: Egil Håskjold Larsen, SantogUsant

Filmen tilgjengelig for visning

«Alt det jeg er» lanseres på kino 6. mars 2020, men det er lagt til rette for visninger av filmen for spesifikke målgrupper: ledere, profesjoner, organisasjoner og skoler.

«Alt det jeg er» gir et unikt utgangspunkt for å åpne samtalen rundt overgrep og styrke den tverrfaglige dialogen.

Educational Storytelling som verktøy for å avdekke seksuelle overgrep

Prosjekt består også av Educational Storytelling, en digital kunnskapsreise for lærere og helsesykepleiere, som gir kunnskap og verktøy for å kunne forebygge, avdekke og undervise barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Educational Storytelling tilbyr en helt ny form for digital læring som lar fortellerkunst og fagkunnskap møtes, slik som teori og praksis møtes i en reell arbeidssituasjon. Slik bidrar Educational Storytelling til å løfte Emilies stemme videre inn i skoleverket slik at hennes erfaringer kan treffe lærere, helsesykepleiere og barnehageansatte.