Du søkte etter ""radikalisering - kriminalitetsforebygging

Strategiplan for SLT-arbeidet 2018-2021

…skal være grunnlag for tiltaksplaner, handlingsplaner og retningslinjer som gjelder rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Slik som retningslinjer for hvordan skolene skal varsle politiet og håndtere saker der elever er innblandet i rus og vold, Handlingsplan mot vold i nære relasjoner og Plan mot radikalisering og voldelig ekstremisme (som skal utarbeides)….

Les mer

Youth and violent extremism on social media

I studien har man sett på over 550 forsknings publikasjoner og andre publikasjoner, inkludert engelske, franske, arabiske og kinesiske titler. Studien viser at voldelig ekstremisme spres mye gjennom nettet og at kunnskapen om hvordan terrorister bruker internett stadig øker. Les rapporten Youth and violent extremism on social media her…

Les mer