Du som besøker Kriminalitetsforebygging.no, har kanskje lagt merke til at navnet Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging ikke lenger er å finne på siden?

Da Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) ble etablert 1. november 2015, ble senteret organisert som en egen enhet innenfor Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk), med eget navn, logo, nettside osv. Fra 16 mars 2020 er det imidlertid gjennomført en omorganisering av Sfk. Dette innebærer at oppgavene til Kfk vil være en integrert del av virksomheten ved Sfk. Vi vil framover derfor ikke benytte navnet «Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging».

Drift og videreutvikling av kriminalitetsforebygging.no vil fortsatt være en prioritert oppgave, og du som er opptatt av det kriminalitetsforebyggende arbeidet – vil fortsatt finne nyttig informasjon og fagstoff på nettsiden!

Har du noe du vil dele?

Vi trenger din hjelp til å holde veiviseren relevant og oppdatert. Fortell oss om gode initiativer, tiltak, prosjekter, handlingsplaner, veileder osv. utviklet av din kommune.

Bruk vårt innspillskjema, eller send en e-post til: post@kriminalitetsforebygging.no