Hvis du vet, eller tror, at noen kan bli utsatt for alvorlig vold eller overgrep, har du en unik mulighet til å hjelpe. Du kan også ha en lovpålagt plikt til å avverge at det skjer.

Straffelovens § 196, plikt til å avverge et straffbart forhold, gjelder ved en rekke alvorlige lovbrudd.  Avvergingsplikten gjelder for oss alle: om vi jobber med mennesker og har taushetsplikt eller er en privatperson.

Avvergingsplikten er spesielt aktuell for yrkesgrupper som møter barn, unge, voksne og eldre som kan være utsatt for vold eller overgrep. En undersøkelse fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2018 viser at 74 prosent av oss ikke har hørt om avvergingsplikten. Kun 1 av 10 ansatte i helsevesenet, skole, barnehage, SFO eller fritidsklubb kjenner til avvergingsplikten og vet hva den innebærer.

Manglende kunnskap om, og ulik forståelse eller praktisering av avvergingsplikten, kan i verste fall føre til tap av liv og helse. Det kan også skape utfordringer i samarbeid mellom forskjellige fagpersoner og yrkesgrupper.

Dinutvei.no ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress lanserer høsten 2019 en kampanje om avvergingsplikten, på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet. Kampanjen skal bevisstgjøre om avvergingsplikten ved volds- og seksuallovbrudd, og vil rette seg mot ansatte i skoler, barnehager og helse- og omsorgstjenesten.

Vi vil oppfordre ledere og ansatte som møter barn, unge, voksne og eldre i jobben sin, til å gjøre seg kjent med avvergingsplikten på plikt.no

plikt.no finner du informasjon om avvergingsplikten og hvilke lovbrudd du kan ha plikt til å avverge. Her finner du også en animasjonsfilm som viser hvordan du skal finne ut om du har avvergingsplikt. Skal du ta opp avvergingsplikten blant ansatte/kollegaer, finner du også en kort presentasjon av avvergingsplikten du kan benytte.

Kilde: plikt.no