Den 25. november er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. Datoen markerer også den internasjonale årlige 16-dagers kampanjen mot vold. i Norge gjennomfører Krisesentersekretariatet i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet den årlige kampanjen «Taushet tar liv». I år er det fokus på #naboplikt. 

Sekretariatet for konfliktrådet vil i løpet av denne 16-dagers perioden lansere filmer som omhandler å forebygge vold i nære relasjoner. Filmene er et alternativ til den årlige konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner, som i år ble avlyst på grunn av Covid-19. Se også oversikt over andres arrangementer her. 

Filmene vil bli lansert på våre nettsider den 9., 10. og 11. desember. Filmene er laget som korte foredrag om ulike temaer fra Reform ressurssenter for menn, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Hjelpekilden, Brøset kompetansesenter og Politihøgskolen/Universitet i Nord.

Sfk oppfordrer til å bruke filmene til felles læring, selv om mange sitter på hvert sitt hjemmekontor. Vi vil komme med mer informasjon om filmene når lanseringsdato nærmer seg.