Den 25. november var den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner, som etterfølges av 16 dager med fokus på dette viktige temaet. I Oslo ble dette blant annet markert med et fakkeltog på selve dagen, og med et frokostmøte den 23. november om voldtekt i nære relasjoner og lukkede samfunn. Arrangementet ble åpnet av Barne- og likestillingsministeren, som trakk frem at voldtekt er et likestillingsproblem.

Frokostmøtet ble arrangert av Krisesentersekretariatet og Norske Sanitetskvinner, og inneholdt blant annet et innlegg om den svenske ideelle medlemsorganisasjonen «Fatta!», som var instrumentell i å få gjennom den såkalte «samtykkeparagrafen» i svensk lovgivning om voldtekt. Det var også en paneldebatt der Tina Skotnes (DIXI), Fakhra Salimi (MIRA-senteret), Inger-Lise W. Larsen (Oslo Krisesenter) og forfatter Amal Aden diskuterte hva som skal til for å forebygge og bekjempe voldtekt i nære relasjoner. Tiltakene handlet om bedre informasjon til blant annet minoritetskvinner, involvering av menn i kampen mot voldtekt og at hjelpeapparatet må bli bedre på å jobbe sammen. Samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner er tema på den Nasjonal konferansen om gode modeller for samarbeid og samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner, som finner sted i Bergen den 13. desember.

Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner markeres også i form av 16 dager med fokus på tematikken, fra 25. november til 10. desember (menneskerettighetsdagen). Det blir blant annet frokostmøte på Nationaltheatret i Oslo med tittel «Dette er ikke gråsone, folkens!»

FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål markerer 16-dagers kampanjen gjennom en ny podcastepisode hver dag under kampanjen. Les mer på deres nettsider. De er med på å «Orange the world», som FN oppfordrer til under disse dagene – med hasjtaggen #Hearmetoo, inspirert av de mange oppropene som omhandler seksuelle overgrep og seksuell trakassering mot kvinner verden over.

Mange utsatte kvinner i Norge

Fremdeles opplever mange kvinner i Norge vold i nære relasjoner. Forskning fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress fant en forekomst av voldtekt hos 9,4 prosent av kvinner, mot 1,1 prosent hos menn. Det er også flest kvinner som blir drept av sin nåværende eller tidligere partner, og akkurat partnerdrap skal et regjeringsoppnevnt utvalg utrede i 2019.

Gjennom tilskuddsordningen «Tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner» kan frivillige organisasjoner søke midler til å forebygge alle former for vold i nære relasjoner. Følg med på våre nettsider for utlysning av midler i 2019.

Vår Veiviser til kriminalitetsforebygging har oversikt over mange gode publikasjoner og nettsteder om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner generelt.