Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) har det redaksjonelle ansvaret for kriminalitetsforebygging.no. Les mer om oss på vår hjemmeside eller ta en titt på denne filmen.

Aktuelt