I løpet av inneværende halvår vil kriminalitetsforebygging.no legges ned i sin nåværende form. Mange av tjenestene vil bli videreført og fornyet på konfliktrådets nye nettside, konfliktraadet.no. Den nye nettsiden vil bli lansert parallelt med at den gamle går av lufta.    

Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) har det redaksjonelle ansvaret for kriminalitetsforebygging.no. Les mer om oss på vår hjemmeside eller ta en titt på denne filmen.

Aktuelt