Konfliktrådet i Oslo og Akershus har i 2018 forankret en satsing med informasjon om mekling og tilrettelagte møter til alle videregående skoler i Oslo. Satsingen kommer etter at flere videregående skoler har meldt inn at de ikke har vært bevisst på bruk av konfliktråd i skolen og ønsker mer informasjon om konfliktrådet.

Generelt er tilbakemeldingene konfliktrådet får fra elever som har møttes til mekling at de opplever bedre læringsmiljø med mer forutsigbarhet i hverdagen og ro til å fokusere på skolearbeid.

Konfliktrådet i Oslo og Akershus jobber derfor nå målrettet med å informere om sitt tilbud om mekling og tilrettelagte møter hvor formålet er at unge på videregående skole kan ta ansvar for sine valg og få en bedre skolehverdag med mindre konflikter og bedre læringsmiljø via gjenopprettende prosesser.

Løsningen kan finnes i konfliktrådet

Det har allerede vært flere meklingsmøter som har hatt gode resultater. En eksempelsak er en sak som konfliktrådet fikk inn fra en videregående skole i Oslo i vinter, hvor rektor hadde anmeldt og utvist en jente i fem dager etter en voldsepisode mot en annen jente. Etter meklingen skrev mekleren følgende til rådgiver i konfliktrådet (navnene er endret):

Hei,

Saken er avsluttet i første omgang, skal ha oppfølgingssamtaler senere på våren.

Det gikk over all forventning, det første møtet orienterte jeg deg om, det var med Mia -og gikk veldig fint, vi ble ikke helt ferdige, så vi møttes dagen etter også. Da var hun mye mer opprørt, gråt, ville egentlig ikke konfliktråd, alt var dritt fra A-Å, men vi avsluttet OK. Hadde deretter møte med Ida som var bra. Snakket også med rektor, som har et spent og veldig dårlig forhold til Mia. Ble enig med rektor om å prøve å få til et møte mellom rektor og Mia, noe Mia var ganske negativ til. Dette var onsdag.

Var veldig spent på meklingen som var i går (torsdag), så gikk det så utrolig bra. Fikk til en veldig fin samtale hvor jentene åpnet seg for hverandre, innrømmet skyld, skjønte at andre elever spilte dem ut, tok hverandre i hånden. Begge jentene var så lettet og så glade, jeg sa at dette burde egentlig rektor få være med å se/høre.

Så ble rektor hentet inn til møtet og jentene fortalte rektor at de hadde skværet opp. Etter dette snakket rektor og Mia sammen. I denne samtalen innrømmet Mia det hun hadde gjort og rektor valgte å trekke tilbake anmeldelsen, da hun skjønte at skylden var mer fordelt. Videre tok hun bort to av utvisningsdagene som Mia hadde fått. Mia ble så lettet og glad at hun gråt og ga rektor en god klem.

Rektor på den videregående skolen ble fulgt opp av Konfliktrådet i Oslo og Akershus noen uker senere. Rektor fortalte da at det gikk mye bedre mellom jentene og at det ikke var tegn til konflikt lenger. Rektor fortalte også at de alle hadde fått et mye bedre forhold og at det var en felles forståelse for at det var en lav terskel for å ta kontakt med hverandre hvis noe var vanskelig.

Lurer du på om en sak kan egne seg for konfliktrådet?

Ta kontakt med ditt lokale konfliktråd som bistår med rådgivning og veiledning og kan møte opp til mekling på skolen som henviser en sak.

http://www.konfliktraadet.no