Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) har fra 2017 fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å forvalte tilskuddsordning til tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner, å gjennomføre en årlig konferanse om temaet samt å videreutvikle øvrige tiltak/aktiviteter/oppgaver på feltet.

For å utføre departementets oppdrag som beskrevet over, søker vi nå en seniorrådgiver som har erfaring med og engasjement for kriminalitetsforebygging mer generelt og forebygging av vold i nære relasjoner spesielt.

Vi krever:

  • minimum utdanning på masternivå. Erfaring fra forskning og/eller kunnskapsformidling på området vold i nære relasjoner vil tillegges vekt.
  • svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
  • gode evner til nettverksbygging og samarbeid samt evne til å arbeide strukturert og selvstendig.
  • erfaring fra og god kunnskap om offentlig forvaltning.

Det er en fordel med erfaring fra flerkulturelt arbeid, videre er det en fordel at søker har erfaring med deltakelse i eller ledelse av sektorovergripende prosjekter.

I Kfk ønsker vi et kulturelt mangfold blant våre ansatte og oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn å søke. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Stillingen er plassert som seniorrådgiver, stillingskode 1364, i lønnsspennet fra kr 594 400 til kr. 659 500 (ltr 68-73)

Tiltredelse 15. april 2017, eller etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen ved Andreas Skulberg, tlf. 22 77 70 29/97653405.

Søknad sendes via www.jobbnorge.no

Søknadsfrist 1. mars 2017