Catharina Borchgrevink har bachelor i menneskerettigheter og politikk og master i latin-amerikanske studier. Catharina kommer til oss fra Barne- og likestillingsdepartementet, der hun jobbet som rådgiver i sekretariatet til Barnevoldsutvalget, et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som leverte sin NOU i juni 2017.

Tidligere har Catharina jobbet på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress som prosjektmedarbeider med utvikling av en veileder for helse- og omsorgstjenesten om vold i nære relasjoner, og i Redd Barna, med blant annet nettvett og frivillig aktivitet for barn på asylmottak. Hun har også bodd et år i Singapore, der hun blant annet jobbet for en kvinnerettighetsorganisasjon.

– Jeg gleder meg til å sette meg inn i alle de flotte forebyggende tiltakene mot vold i nære relasjoner som finnes rundt om i landet, og til å møte engasjerte fagfolk! I samarbeid med andre som arbeider på feltet håper jeg også å kunne bidra til at enda flere kommuner setter fokus på forebygging av vold i nære relasjoner. Jeg ser også frem til å videreutvikle Veiviseren til kriminalitetsforebygging, slik at den blir enda mer nyttig for alle de som jobber med forebygging – enten det handler om vold i nære relasjoner, ungdomskriminalitet, radikalisering eller andre temaer, sier Catharina.

Vi er glade for å ha fått Catharina med på laget!