Statssekretær Ove Vanebo i Justis- og beredskapsdepartementet tok med seg en stor bunke gode innspill tilbake til regjeringen etter Innspillskonferansen 27. oktober 2016. Her fikk viktige stemmer fra kommuner, frivillige organisasjoner og næringsliv mulighet til å legge frem sitt syn på hva regjeringen bør satse på i fremtidens kriminalitetsforebyggende arbeid. Lurer du på hva de sa? Vi filmet hele konferansen – se filmen her i Veiviseren.

Klikk her for å lese en oppsummering av innspillene som ble gitt på konferansen

 

Sendingen er foreløpig delt i to. Vi jobber med å dele opp sendingen i tråd med hver temabolk.

Program for livesendingen – Del 1

Kl. 10.00 – 10.10:
Åpning av dagen v/statssekretær Ove Vanebo

Kl. 10.10 – 11.00:
Tema: Frafall fra videregående skole / arbeidsledighet

1. Tingvoll kommune v/ Njål Torbjørn Bjørdal, Spesialvernepleier i psykiatritjenesten
2. Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS v/ Mari Seilskjær, rådgiver
3. Elevorganisasjonen v/ Iben Nygaard, sentralstyremedlem elevorganisasjonen
4. Enebakk kommune v/ Per Øyvind

Kl. 11.00 – 11.50
Tema: Kriminalitet og mobbing på internett
1. Pro senteret v/ Sarah Sangesland Warpe, spesialkonsulent, Pro Senteret
2. Redd Barna v/ Pia Lang-Holmen, selvstendig rådgiver
3. Skien kommune v/ Frøydis Straume, SLT-koordinator
4. Dignatio v/ Ludwig Sandell, CTO & «Etisk hacker»

Kl. 11.50 – 12.20
Pause i livesendingen (lunsj)

Program for livesendingen – Del 2

Kl. 12.20 – 13.10
Tema: Rus og doping
1.Antidoping Norge v/ Fredrik Lauritzen, avdelingsleder, forebygging og folkehelse
2. Fauske kommune v/ Per-Gunnar Skotåm, kommune- og formannskapsmedlem, gruppeleder og representant for den politiske ledelse
3. ACTIS, Mina Gerhardsen, generalsekretær
4.Bergen kommune v/ Kari Nordeide, MO-LA-Stiftelsen

13.20 – 14.00
Tema: Forebygging av utvikling av parallellsamfunn
1. Organisasjonen mot offentlig diskriminering, OMOD v/ Akhenaton de Leon
2. Norges idrettsforbund v/ Per Tøien, leder av idrettspolitisk avdeling
3. Bærum kommune v/ Mari Oppedal/ Heidi Burstedt, SLT-koordinator
4. Næringslivets sikkerhetsråd v/ Jack Fisher Eriksen, direktør

14.00 – 14.10
Pause i livesendingen (kaffepause)

14.10 –15.00
Tema: Tilbakefall til ny kriminalitet og god tilbakeføring
1. Medarbeiderne AS / Chris Klemmetvold, daglig leder (Måtte dessverre melde forfall)
2. Kirkens sosialtjeneste v/ Jørn Holmen, virksomhetsleder og Arve Vatn, fengselskontakt ved Jarlegården i Steinkjer
3. Røde Kors, Nettverk etter soning v/ Stian Estenstad, leder Nettverk etter soning
4. Musikk i fengsel og frihet v/ Mari Tangen, administrativ leder Musikk i fengsel og frihet (Miff)