Lieneke de Laat er SLT- koordinator i Ullensaker, en kommune som vokser med ca. 1000 innbyggere i året, og ved årsskifte 2018/2019 runder de 36000 innbyggere. Neste gang du skal ut å fly kan du tenke på at Oslo Lufthavn Gardermoen ligger i Ullensaker kommune, så her er det mye som skjer. Vi i Kfk hadde gleden av å treffe Lieneke i kommunehuset i Ullensaker rett før jul.

Lieneke de Laat kom flybåren fra Nederland og begynte i stillingen som SLT-koordinator i 1. august 2016. Ganske imponerende syntes vi – å jobbe som SLT-koordinator i et nytt land og med et nytt språk. SLT- koordinator er tross alt en jobb hvor du skal ha oversikt over kommunen, noe som krever kjennskap til både det organisatoriske og det sosiale. «Og her i Ullensaker trives jeg kjempebra» sier hun.

På forhånd hadde vi bedt henne fortelle litt om kommunen, om hvordan kommunen arbeider med SLT- modellen, om utfordringer og om arbeidet sitt som koordinator.

Lieneke er ansatt i staben til kommunalsjef for helse og omsorg. Den organisatoriske plasseringen gir henne kort vei til kommunens ledelse. Hun er fast sekretær i politirådet, og deltar aktivt i SLT- modellen med styringsnivå, koordineringsnivå og utførernivå. I tillegg til det sitter hun i 10-12 andre arbeidsgrupper som handler om forebygging lokalt og regionalt.

Lieneke overtok SLT-stafettpinnen ved skolestart i 2016 og etter få måneder i jobben oppdaget hun at mange av de ansatte i ulike sektorer ønsket opplæring i daglige utfordringer. Men med lite penger i «kassa» måtte kommunen tenke nytt. Lieneke arrangerte frokostmøter på tvers av enhetene i kommunen kun ved bruk av interne krefter. Først ut var juristen, enhetslederen av tildelingsenhet med tema taushetsplikt, senere har det blitt frokostseminar om vold i nære relasjoner, narkotika, m.fl. Høsten 2018 har temaene hvert barn som pårørende, mobbing, barnefattigdom og levekår. Det kommer ca.50 stykker hver gang fra forskjellige enheter i kommunen, fra politiet og kirken. Bruk av interne krefter betyr minimal kostnad og viset at kommunen har mye ressurser internt. Det at de ansatte fra ulike enheter treffes på tvers av arbeidsfelt gjør at de blir kjent og lettere kan arbeid sammen i andre saker. Dette er god samordning.

Et annet spennende tiltak er forebygging av naskeri ved Jessheim Storsenter. Sammen med kommunen, politiet og kirken har de laget et samarbeidsprosjekt. Under oppfølgingssamtalen med politiet vil ungdommen bli tilbudet et frivillig samtaleopplegg i regi av 13-20 (den norske kirken).

Som SLT-koordinator er Lieneke opptatt av kunnskap og struktur. Folkehelsekoordinator har utviklet en løpende oversikt over folkehelseutfordringer i kommunen, i samarbeid med SLT. Dette gir nyttig kunnskap om hvor man må sette inn støtet.
Vi har også laget en egen forebyggingsuke for 8. trinn. Overskriften er «Du er viktig» og er et tverrfaglig undervisningsopplegg som gjennomføres i samarbeid med ulike forebyggende tjenester i kommunen. Dette gjennomføres en dag på hver skole i uke 43 hvert år, forteller Lieneke.

Avslutningsvis fikk vi også sett på Handlingsplan for SLT, august 2018 – august 2019, den gir en meget god oversikt over hva som er gjort og hva som må prioriteres i det nye året.

Takk for besøket – vi gleder oss til fortsettelsen!

Handlingsplan og andre dokumenter fra Ullensaker vil du finne som vedlegg i revidert SLT-håndbok, som vil bli publisert innen kort tid!

Du kan lese mer om SLT i Ullensaker på kommunens hjemmesider