Nasjonal og lokal forebygging

Har din kommune utarbeidet dokument som dere ønsker at skal publiseres her? Tips oss gjerne!

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 421 resultater
123 ... 43Neste »

Åpne rusmiljø i Oslo sentrum 2019

Rapporten viser at de åpne rusmiljøene i Oslo sentrum  for syvende år på rad fortsetter å vokser i omfang. Det er en  betydelig økning i aldersgruppen 18-25 år, men spesielt  bekymringsfullt er det at også omfanget av mindreårige øker. Om det ikke settes inn tydelige, systematiske og langsiktige innsatser vil de åpne rusmiljøene vokse og forsterke seg.

Prop. 1 S (2019-2020) for budsjettåret 2020

Blant budsjettprioriteringer i 2020 på Justis- og beredskapsdepartementets område er politiinnsatsen styrket for å følge opp unge i risikosonen og forhindre rekruttering til miljø som driver med kriminalitet.  Samtidig er det fremdeles behov for å videreutvikle strategier og tiltak for å forebygge kriminalitet blant unge gjengangere.

Nye sjanser – bedre læring – Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp NOU 2019:3

Statistikker viser at jenter gjør det generelt bedre enn gutter på flere områder i skolen. Det er også flere gutter enn jenter som sliter, særlig i lesning. For guttene kan det ha stor betydning for de mulighetene de får senere i livet. Utdanning henger sammen med helse og levealder, familiestiftelse og kriminalitet.

NKVTS Rapport 3/2019 – Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å fremskaffe mer kunnskap om de kommunale handlingsplanene, og gi et kunnskapsgrunnlag for å vurdere om den nasjonale veilederen for utvikling av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner skal videreutvikles. Les mer her.

Rapport fra Kripos – «Alvorlig vold mot små barn»

Målet med rapporten er å gi politiet og andre etater en felles risikoforståelse. Rapporten er utarbeidet som en del av Kripos'  særlige satsing på etterforskning og forebygging av vold mot barn .

SNU (Stans-Negativ-Utvikling i ungdomsmiljøet) Prosjektrapport

Etter flere år med en svært negativ utvikling med vold, trusler og aggressiv atferd i deler av ungdomsmiljøet i Kristiansand, har SNU-prosjektet oppnådd målet med å stanse denne negative utviklingen.

Omsorgs- og endringsmodellen

Denne brosjyren henvender seg til ungdom som er motivert til å få hjelp til å håndtere kriser og følelsesmessige stressende situasjoner uten å skade seg selv eller gjøre andre impulsive handlinger.

Endringsarbeid for ungdom i omsorgsinstitusjon – Standardisert forløp styrker kartlegging, brukermedvirkning og samarbeid

Ungdom i omsorgsinstitusjoner utgjør om lag 60 prosent av alle unge i Norges barnevernsinstitusjoner. Dette er en sammensatt gruppe. Mange har tilleggsutfordringer som for eksempel angst, depresjon, sterke atferdsuttrykk, utviklingshemming, autisme og rusutfordring. De trenger et omsorgstilbud som tilrettelegger for positiv utvikling og endring gjennom hele prosessen - fra tiden før opphold til etter utflytting.

Kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner – Bergen kommune

Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner gjelder for Bergen kommune i perioden 2014- 2017. Byrådet har sendt planen "Trygg gjennom hele livet – plan mot vold i nære relasjoner 2019-2023" på høring (vår 2019), og vil bli publisert når den er vedtatt.

Interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner – Midt-Troms

Våge å se - tørre å spørre.
123 ... 43Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei