Nasjonal og lokal forebygging

Har din kommune utarbeidet dokument som dere ønsker at skal publiseres her? Tips oss gjerne!

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 339 resultater
123 ... 34Neste »

Status for oppfølging av Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Regjeringen oppdaterte handlingsplanen i juli 2018. Flere midler er tilført. Forskning,  kunnskapsinnhenting samt  formidling er vektlagt.  En direktoratsgruppe med relevante underliggende virksomheter er opprettet. Gruppen skal systematisk styrke arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme på nasjonalt plan. Handlingsplanen er dynamisk.

Kriminalitetsforebygging som politiets primærstrategi 2018-2020

Kriminalitetsforebygging skal være politiets primærstrategi. Det kriminalitetsforebyggende arbeidet skal være lokalt forankret og foregå i nært samvirke med samarbeidspartnere på tvers av samfunnssektorer. Gjennom mer forpliktende samarbeid, er det ambisjoner om å utnytte aktørenes samlede virkemidler mer planmessig.

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – SLT Indre Østfold 2018-2020

Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme for kommunene: Askim, Eidsberg, Hobøl, Trøgstad, Skiptvedt og Spydeberg i Indre Østfold.

Retningslinjer til straffegjennomføringsloven om gjenopprettende prosess

Gjenopprettende prosess i konfliktrådet er en statlig tjeneste som alle kan benytte, også de som er under straffegjennomføring. Flere konfliktråd har allerede et nært samarbeid med fengsel og kriminalomsorg, men nå reguleres dette i egne retningslinjer slik at straffegjennomføringsloven som fastslår «Det skal gis tilbud om gjenopprettende prosess under straffegjennomføringen» blir en  realitet over hele landet.

Committee against Torture: Concluding observations on the eighth periodic report of Norway

FNs torturkomités (CAT) rapport om hvordan Norge etterlever konvensjonen om tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 – 2020

Haugesund kommunes handlingsplan for rusfeltet har tre innsatsområder: 1. Tidlig innsats, 2. behandling og 3. ettervern/oppfølgingstjenester.

Planen skal bidra til en forbedret, forsterket, tverrsektoriell og samordnet innsats overfor grupper som står i fare for eller er i ferd med å utvikle eller har lettere/moderate rusproblemer og for personer med alvorlig rusavhengighet, samt deres pårørende.

Handlingsplan mot spilleproblemer 2016-2018

Regjeringen arbeider fortløpende med forebyggende arbeid på pengespillsområdet. Det jobbes mot tre hovedmål: 1. Færrest mulig skal ha problemer med spill. 2. Kunnskap om spill og spilleproblemer skal økes og deles. 3. Tidlig identifisering og god behandling for problematisk spillatferd. Dette siste er en tilbakevendende utfordring. Her bør hjelpeapparatet være tilgjengelig med både informasjonsarbeid og hjelpetiltak overfor spillere, pårørende og andre for å forebygge spilleproblemer.

Plan for integrering og inkludering av flyktninger 2015 – 2019

Med denne planen for integrering og inkludering av flyktninger vil Øyer kommune sikre en mer omfattende gjennomgang av status og utfordringer på området, en bedre forankring av mål og strategier for arbeidet med integrering og inkludering, og en prioritering av tiltak som børgjennomføres for å realisere disse.

Hvordan forebygge radikalisering og håndtere voldelig ekstremisme – Veileder

Denne veilederen er ment å gi informasjon om hvordan man kan forebygge radikalisering og utvikling av ekstremisme hos unge personer. Målgruppen er ansatte i skole, barnevern, kultur og fritid som arbeider med ungdom i Trondheim.

Tiltak for – inkludering, mestring og opplevelse av tilhørighet..

Dette dokumentet er ment å synliggjøre hva Trondheim kommune og samarbeidspartnere gjør i forhold til utfordringer knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme, og være et verktøy for å kunne forebygge, håndtere og følge opp personer som står i fare for å bli rekruttert til kamphandlinger i utlandet.
123 ... 34Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei