Nasjonal og lokal forebygging

Har din kommune utarbeidet dokument som dere ønsker at skal publiseres her? Tips oss gjerne!

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 402 resultater
123 ... 41Neste »

Ungdata 2019 – Rapport fra NOVA

Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Fra 2010 og fram til sommeren 2019 har 628.700 ungdommer deltatt i undersøkelsen. Rapporten viser at det er systematiske forskjeller knyttet til hvordan ungdom med ulik sosial bakgrunn har det og hva de driver med i fritida

Rapport fra Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel 2018

Som tidligere rapporter fra KOM gir også denne tilstandsrapporten kunnskap om utfordringer, satsinger og anbefalinger om tiltak til ansvarlige myndigheter og organisasjoner som skal forebygge og bekjempe menneskehandel. Spesielt for rapporten for 2018 er imidlertid en redegjørelse for et utvalg av gjennomførte tiltak for å bistå og beskytte antatte ofre, samt en oppdatert oversikt over straffesaker.

Veileder til Standardisert forløp – Trygge og virkningsfulle tiltak for barn og familier

Standardisert forløp skal sikre at barna får god omsorg der vi vektlegger

  1. medvirkning fra barn og foreldre eller foresatte
  2. rett forståelse av situasjonen
  3. rett hjelp
  4. samarbeid med andre etater og nettverk
  5. gode planer for hva som skal skje etter utflytting

Veileder rusforebyggende arbeid

Overordnet og langsiktig planlegging er viktig i skolens rusforebyggende arbeid. Her gis et forslag til planarbeid i tillegg til informasjon om samarbeid hjem-skole, fakta om rusmidler, læreplan og kompetansemål.

Med Ungdata i fokus

I dette heftet finner du noen gode eksempler på hvordan kompetansemiljøer og fagfolk kan bruke Ungdata til å identifisere og håndtere utfordringer og problemområder blant barn og unge i kommunen.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023

Blant forventningene til bærekraftige kommuner er å motvirke og forebygge opphopning av levekårsutfordringer, og å skape et trygt samfunn for alle. Det satses på helsefremmende faktorer som god arkitektur, gode skoler og barnehager samt attraktive møteplasser og utearealer. Det innebærer også å gi utsatte barn og unge et helhetlig og tverrfaglig tjenestetilbud på et tidlig tidspunkt.

«Dei forsto meg ikkje»

Historien om "Ida" og hennes vanskelige liv som kasteball i hjelpesystemet ble publisert i Stavanger Aftenblad i 2016. Denne rapporten gir en analyse og nærmere beskrivelse av Idas problemstillinger, utfordringer og hvordan de ulike hjelpetjenestene har respondert. I tillegg gir Ida selv sine råd til fylkesmenn, barnevern og ungdomspsykiatrien. Et av hennes viktigste råd er at barnet må bli HØRT. Basert på analysen og Idas egne råd gir rapporten sine tilrådninger til hva samfunnet kan lære av hennes historie.

– Må gjøre mer for at barn og unge skal bli trygge på nett

Barneombudets unge eksperter lanserte denne uken en rapport med anbefalinger på hva myndighetene og andre aktører bør gjøre for at barn og unge skal bli tryggere på nett. - Hver dag skjer det kjipe ting på nett, som mobbing, hatefulle ytringer, spredning av nakenbilder og ungdom som besøker sider med skadelig innhold, skriver ungdommene i rapporten.

Forsøksprosjekt med heroinassistert behandling

– Vi må tørre å tenke nytt for å kunne hjelpe de rusavhengige som ikke har nytte av det tradisjonelle hjelpetilbudet, sier helseminister Bent Høie.

Beskyttelse av barn mot seksuelt misbruk og utnytting. Norges gjennomføring av Lanzarote-konvensjonen

Europarådets konvensjon om vern av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk trådde i kraft 1. oktober 2018. Den inneholder et bredt spekter av forebyggende tiltak og hjelpe- og støttetiltak for voldsutsatte og tiltak overfor seksuallovbrytere. Norge har oversendt sin første rapport om gjennomføring av konvensjonen til Europarådet. Blant annet gir rapporten et overblikk over vår politikk på feltet,  gode eksempler på gjennomførte forebyggende tiltak og programmer samt virkningene av disse.
123 ... 41Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei