Nasjonal og lokal forebygging

Har din kommune utarbeidet dokument som dere ønsker at skal publiseres her? Tips oss gjerne!

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 346 resultater
123 ... 35Neste »

Forstandere i trossamfunn

Veilederen inneholder informasjon om nytt/endret relevant lovverk som har relevans for forstandere eller andre ledere i trossamfunn; som personopplysningsloven, likestillings- og diskrimineringsloven, ekteskapsloven m.m. Annet lovverk samt veiledere og nettressurser i arbeidet mot sosial kontroll, mishandling, radikalisering og voldelig ekstremisme omtales også.

Veileder i egenevaluering

Denne veilederen laget på oppdrag av KS er beregnet på kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører prosjekter i regi av Folkehelseprogrammet. Intensjonen er likevel at tilnærmingen og rådene som gis skal kunne være nyttige også for andre som skal gjennomføre et prosjektarbeid.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner – Askim kommune 2018-2020

Askim kommune har gjennom tverrfaglig samarbeid laget en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Den inneholder informasjon om tilbud i kommunen per i dag, evaluering av tidligere tiltak og informasjon om pågående tiltak. Kommunen har blant annet en egen voldskoordinator, som jobber tett sammen med SLT-koordinator. Planen er virksom frem til en planlagt kommunesammenslåing i 2020.

Rus blant ungdom på Bømlo 2017

Forebyggende arbeid må være basert på kunnskap og konkrete tall. Med denne erkjennelsen satte Bømlo kommune i gang en lokal kartlegging av rusbruken blant ungdom i kommunen. En metode som er brukt her er HKH - Hurtigkartlegging og handling. Dette er et nyttig verktøy når man skal gjennomføre raske og systematiske kartlegginger.

Inkluderende fellesskap for barn og unge

Det eksisterer i dag et lite funksjonelt og ekskluderende spesialpedagogisk system for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging og det ventes for lenge før tiltak iverksettes.

Andelen barn og unge som mottar spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, er størst på ungdomstrinnet. Dette er ikke i samsvar med prinsippet om tidlig innsats. Denne rapporten foreslår en rekke tiltak som skal sikre at alle barn og unge med særskilte behov blir omfattet av et eget pedagogisk støttesystem.

Samarbeidsavtale mellom Trøndelag fylkeskommune og Trøndelag politidistrikt

 - for kriminalitetsforebyggende arbeid ved de videregående skolene i Trøndelag Politiet og de videregående skolene i Trøndelag skal samarbeide tettere for å forebygge kriminalitet. Politimester Nils Kristian Moe og fylkesordfører Tore O. Sandvik har skrevet under på en avtale som i tillegg til forebyggende arbeid skal sikre samarbeid med lokalt politi for å styrke beredskapen og sikkerheten ved den enkelte skole.

Bergensmodellen (BMO) for mentoropplæring

Det er viktig å fange opp personer som returnerer fra krigføring i konfliktområder eller som er en del av - eller på vei inn i ekstreme grupperinger. Bergensmodellen er en opplæring i hvordan dette kan gjøres.

Status for oppfølging av Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Regjeringen oppdaterte handlingsplanen i juli 2018. Flere midler er tilført. Forskning,  kunnskapsinnhenting samt  formidling er vektlagt.  En direktoratsgruppe med relevante underliggende virksomheter er opprettet. Gruppen skal systematisk styrke arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme på nasjonalt plan. Handlingsplanen er dynamisk.

Kriminalitetsforebygging som politiets primærstrategi 2018-2020

Kriminalitetsforebygging skal være politiets primærstrategi. Det kriminalitetsforebyggende arbeidet skal være lokalt forankret og foregå i nært samvirke med samarbeidspartnere på tvers av samfunnssektorer. Gjennom mer forpliktende samarbeid, er det ambisjoner om å utnytte aktørenes samlede virkemidler mer planmessig.

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – SLT Indre Østfold 2018-2020

Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme for kommunene: Askim, Eidsberg, Hobøl, Trøgstad, Skiptvedt og Spydeberg i Indre Østfold.
123 ... 35Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei