Nasjonal og lokal forebygging

Har din kommune utarbeidet dokument som dere ønsker at skal publiseres her? Tips oss gjerne!

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 318 resultater
123 ... 32Neste »

Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo

De aller fleste barn og unge i Oslo er lovlydige, også målt for mindre aldersgrupper og i mindre deler av byen. På tross av dette har nivået i den registrerte kriminaliteten blant barn og unge i Oslo økt klart siden 2015, etter mange års nedgang.

Årsmelding 2017

Kriminalitets- og rusforebygging blant barn og unge i Oslo Denne årsmeldingen gir en bred presentasjon av SaLTo-modellen, aktiviteter, tiltak og barne- og ungdomskriminalitet i Oslo.

Ungdom & rus – er det så farlig da?

Ungdom i dag er utsatt for forventninger og press fra ulike hold og psykiske problemer er mer utbredt enn før. Veien til rus og dop kan være kort. Det er da det er ekstra viktig med støtte og tilstedeværelse fra foreldre og voksne som kan være gode rollemodeller.

Russ 2016 -2019

Håndtering av russefeiringen er krevende for politiet. Mengden russeoppdrag, antall arrangement og russekjøretøy, samt russens mobilitet mellom distriktene har økt i omfang de siste år. Det er derfor viktig at politiet samhandler, jobber enhetlig og strukturert i sitt arbeid med russen. Det er derfor laget en felles handlingsplan for håndteringen av russefeiringen i distriktet.

Råd for å håndtere sjikane, hets og trusler – Statlig barnevern

Denne veilederen gir råd om hva du som ansatt eller leder i statlig barneverntjeneste kan, bør og skal gjøre når en medarbeider blir utsatt for sjikane, hets eller trusler fra personer utenfor virksomheten.

Råd for å håndtere sjikane, hets og trusler – Kommunalt barnevern

Hva gjør du som ansatt eller leder i den kommunal barnevernstjenesten, når en av dine medarbeidere blir utsatt for sjikane, hets eller trusler av personer utenfor virksomheten? Denne veilederen gir råd om hva du kan og bør gjøre i slike situasjoner, enten de skjer i arbeidstiden eller på fritiden.

Råd for å håndtere sjikane, hets og trusler – Fosterhjem

Har du som fosterforelder blitt utsatt for sjikane, hets og trusler av personer utenfor fosterhjemmet, enten direkte/muntlig eller i sosiale medier? Denne veilederen gir konkrete råd om hva du kan, bør og skal gjøre i slike situasjoner.

Barns rettigheter i Norge 2017

For de fleste barn er Norge et godt sted å vokse opp, men det gjenstår viktige tiltak på flere områder. Barn i sårbare situasjoner har størst sjanse for å oppleve brudd på sine rettigheter. Det må for eksempel gjøres mer for å bekjempe alle former for vold mot barn. Spesielt det forebyggende arbeidet må trappes kraftig opp.

Hatkriminalitet – anmeldelser 2017

Politiets hatkrimstatistikk for 2017 viser at det har vært en økning på 17 prosent det siste året, og en sterk økning i antallet anmeldelser siden 2015.

Hvordan finne tilhørighet uten å miste seg selv?

Vi vet at forebygging av utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme handler om å sikre gode oppvekstkår for barn og unge. Barn som kommer fra familier med tilknytning til flere kulturer kan være spesielt sårbare for påvirkning av potensielt skadelige miljøer. Dette heftet er oversatt til engelsk, polsk, arabisk, somali, urdu, farsi, tigrinja og litauisk.
123 ... 32Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei