Nasjonal og lokal forebygging

Har din kommune utarbeidet dokument som dere ønsker at skal publiseres her? Tips oss gjerne!

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 367 resultater
123 ... 37Neste »

Handlingsplan SLT august 2019 – juli 2019

Dette er Ullensaker kommune sin handlingsplan for SLT for perioden august 2018 - juli 2019.

Veileder om rettighetene til personer som lever på sperret adresse kode 7 og strengt fortrolig adresse kode 6

Krisesentersekretariatet har i samarbeid med en rekke andre instanser utviklet denne veilederen om beskyttelsestiltakene for sperret adresse KODE 7 og strengt fortrolig adresse KODE 6. Formålet med veilederen er at den skal gi oversikt og informasjon om hvilke rettigheter og bistand trusselutsatte har krav på i høyrisikosaker.

Håndtering av nye straffbare forhold under gjennomføring av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging (Veileder 1-2019)

Denne veilederen om håndtering av nye straffbare forhold under gjennomføring av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er utgitt av Sekretariatet for konfliktrådene. Riksadvokatembetet og Politidirektoratet har gitt innspill og kvalitetssikret det som omhandler politiets og påtalemyndighetens ansvarsområde.

Handlingsplan mot spilleproblemer

Færrest mulig skal ha problemer med spill, kunnskap om spill og spilleproblemer skal økes og deles og det er et mål med tidlig identifisering og god behandling av problemspillere.

Veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom

Bufdirs veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom Den digitale veilederen skal bidra til å øke kunnskap i kommunene om hvordan arbeid mot fattigdom blant barn kan innrettes.

Samarbeid ved løslatelse etter straffegjennomføring i fengsel

Justis- og beredskapsdepartementet har på vegne av regjeringen inngått avtale med KS om samarbeid ved løslatelse fra fengsel. Avtalen skal bidra til å forebygge kriminalitet og hindre utenforskap etter løslatelse fra fengsel. Dette er viktig både for den løslatte og for samfunnsøkonomien.

NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem

Barn som bor i fosterhjem har ofte hatt en omsorgssituasjon som gjør at de har behov for hjelp og tilrettelegging på ulike områder. Deres familiebakgrunn kan være preget av fattigdom, vold og overgrep, rusmisbruk eller psykisk sykdom hos foreldrene. Barneverntjenesten må her samarbeide med andre forvaltningsorganer og nivåer innenfor helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren, med NAV-kontorene og med familievernkontor, samtidig som barnet og fosterfamilien også involveres. Det er imidlertid fremdeles usikkerhet i de ulike tjenestene om hvordan taushetspliktreglene og unntakene fra dem skal forstås. Her mener utvalget at reglene må gjennomgås med tanke på språklig modernisering og forenkling. Dessuten bør det legges vekt på at studenter i relevante utdanninger tilegner seg kunnskap om regelverket.

Handlingsplan mot spilleproblemer 2019 – 2021

Arbeidet som de siste årene er gjennomført rettet mot behandling for problemer med pengespill og dataspill skal videreføres og utvikles. Det skal fremdeles stimuleres til utvikling av hjelpetiltak for personer med problematisk spilleatferd og hjelpetilbudene skal rettes mot både unge og voksne spillere, minoriteter og pårørende.

Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd

Arbeidet med barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA) krever som oftest poliklinisk oppfølging. Det kreves også samarbeid på tvers av fag og instanser for å sikre en tilnærming som anerkjenner både barnas behov og den risiko de kan utgjøre for seg selv og andre. Rapporten foreslår her en rekke tiltak.

TRiO Årsrapport 2016. Samvirke for en tryggere by

Arbeidet i 2016 har bestått av å viderføre og utvikle samarbeidet mellom TRiO's aktører og utvikle TRiO som et samvirkenettverk. I tillegg er datatagrunnlaget utvidet med flere kilder og vil framover kunne bidra til å utvikle mer pålitelig og sikker kunnskap om sammenhengene mellom befolkningens bevegelsesmønstre gjennom døgnet og risiko for negative hendelser.
123 ... 37Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei