Nasjonal og lokal forebygging

Har din kommune utarbeidet dokument som dere ønsker at skal publiseres her? Tips oss gjerne!

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 289 resultater
123 ... 29Neste »

Skånsom henting? Erfaringer med akuttvedtak

Barn som har vært utsatt for omsorgssvikt har allerede forhøyet risiko for å utvikle emosjonelle vansker, forsinket kognitiv utvikling og atferdsmessige problemer. Det er derfor spesielt viktig at ansatte i barneverntjenesten som tar del i planleggingen, utføringen, og oppfølgingen av en akuttflytting har god kompetanse på traumesensitiv omsorg og hvordan man ivaretar barnet emosjonelt i slike stressende situasjoner.

Faglige anbefalinger for forebygging og håndtering av konfliktfylte situasjoner i barneverninstitusjon

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet faglige anbefalinger for hvordan forutse, forebygge og håndtere konfliktfylte situasjoner og uønskede hendelser på barnevernsinstitusjoner.

Oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Denne veilederen retter seg til ledere på alle nivåer i virksomheter som yter tjenester til personer med store og sammensatte behov. I prinsippet inkluderes hele bredden av helse- og velferdstjenester både i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Kommunene er imidlertid den mest sentrale tjenesteyteren på helse- og velferdsområdet. Det følger av dette at veilederen har en tydelig innretning mot kommunene.

Veileder for politiets bekymringssamtale – Dialog for ansvar og positiv endring

Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets samtaler med unge og deres foresatte om risikoadferd og kriminalitet. Samtaleverktøyet brukes for å kartlegge og identifisere risiko- og beskyttelsesfaktorer i den unges liv med tanke på kriminalitet. Gjennom samtalen skal den unge og deres foresatte gjøres ansvarlig for å forebygge en framtidig kriminell adferd.

Hvordan forebygge radikalisering og håndtere voldelig ekstremisme

Denne veilederen er ment å gi informasjon om hvordan vi kan forebygge radikalisering og utvikling av ekstremisme hos unge personer. Målgruppen er ansatte i skole, barnevern, kultur og fritid som arbeider med ungdom.

Veileder til mentorordning mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Dette er en veileder utarbeidet for kommuner som ønsker å etablere en mentorordning i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Samarbeidsdokument for politirådet i Oslo

Politirådet i Oslo har som formål å utveksle informasjon, etablere felles problemforståelse og få kunnskap som er av betydning for de prioriteringer og beslutninger som foretas innenfor den enkelte sektor. Rådet ble etablert i 2007 og ledes av byrådslederen. I rådet sitter politisk og administrativ ledelse i Oslo kommune og ledelsen ved Oslo politidistrikt.

NOU 2015:2 Å høre til – Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Utvalget har vurdert de samlede virkemidlene for å skape et trygt psykososialt skolemiljø, motvirke og håndtere krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering i skolen. Utvalget foreslår i utredningen en rekke tiltak for å redusere antallet elever som blir krenket, mobbing, trakassert og diskriminert i skolen. Det er forslag til endringer i regelverket, bruk av pedagogiske virkemidler samt forslag til organisatoriske endringer.

Tiltaksplan Sammen for barn og unge 2015-2019

På bakgrunn av rapporten «Sammen for barn og unge» vedtatt i 2009, utarbeidet rådmannen en tiltaksplan for oppfølging av det videre forebyggende arbeidet overfor barn og unge. Dette dokumentet er en revidering av tiltaksplanen.Planen viser sammenhengen i hele løpet, fra barnehagen til ungdomskolenivå og unge voksne.

Partnerskap mot mobbing

Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing. 15. januar 2016 ble et nytt Partnerskap mot mobbing signert. 12 sentrale organisasjoner i skole og barnehage vil arbeide sammen med regjeringen mot mobbing og for et godt læringsmiljø.
123 ... 29Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei