Nasjonal og lokal forebygging

Har din kommune utarbeidet dokument som dere ønsker at skal publiseres her? Tips oss gjerne!

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 302 resultater
123 ... 31Neste »

Samarbeid om sosialt entreprenørskap

Enkeltaktører og organisasjoner i sivilsamfunnet har gjennom lang tid vært viktige drivkrefter i utvikling av innovative løsninger innenfor ulike sektorer. For omsorgstjenestene er sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon særlig aktuelt for å møte og løse sosiale behov som mestring, aktivitet, meningsfulle hverdager, fellesskap, pårørendestøtte og helhetlig oppfølging av brukere. Eksempler på dette kan være tilbud til elever som faller fra i utdanningen eller ulike tiltak for å bedre det sosiale miljøet i skolen for å hindre mobbing og konflikter. Sosiale entreprenører kan også være en aktuell samarbeidspartner i arbeidet med å forebygge tilbakefall til kriminalitet.

Du er viktigst!

Undersøkelser viser at når det kommer til alkohol og forebygging av rusmisbruk, så er det faktisk foreldrene som er den viktigste påvirkningsfaktoren. Brosjyren "Du er viktigst" henvender seg derfor til tenåringsforeldre og gir gode råd om ungdom og alkohol.

Handlingsplan 2018-2021 mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Oslo

Med denne handlingsplanen ønsker Politirådet i Oslo å styrke og videreutvikle det forebyggende arbeidet mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Handlingsplanen bygger på erfaringene og utfordringene som ble gjort i arbeidet med Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Oslo 2015-2018.

Les for meg – snakk med meg!

Bruk av bildebøker kan være et effektivt verktøy for samtale med barn som blir utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner. Det kan også ha en forebyggende virkning ved at voksenpersoner løfter opp temaer som vold og overgrep i nære relasjoner i det daglige. Hensikten er å bekjempe tabuene rundt denne tematikken, og dermed gjøre det lettere for barn å fortelle om ting de har blitt utsatt for.

Trenger du hjelp til å håndtere en sak der et barn har forgrepet seg på andre barn?

Konsultasjonsteamet for skadelig seksuell atferd kan gi veiledning, råd og oppfølging til hvordan man kan følge opp barn og ungdom som viser problematisk seksuell atferd, som kan være skadelig for en selv eller andre.

Nasjonal drapsoversikt 2017 – Drap i Norge 2008-2017

Kripos fører en nasjonal oversikt over drap begått i Norge eller ombord på norske skip i internasjonalt farvann. Det er registrert 25 drap i 2017, med 29 gjerningspersoner. Dette er det nest laveste antallet drapssaker på ett år i løpet av de ti siste årene. I alle sakene er det tatt ut siktelse, men ingen av sakene er endelig avgjort i rettsapparatet. Rapporten inneholder også en oversikt over drap av barn fra 2008 til 2017.

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2017 – Kommenterte STRASAK-tall

I denne rapporten presenteres en oversikt over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling i 2017, og utviklingen de fem siste årene. Rapporten viser en nedgang i antall anmeldelser, men en økning i anmeldelser som gjelder vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep mot barn. Barne- og ungdomskriminaliteten øker også, særlig for aldersgruppene 10-14 år og 15-17 år. Dette er viktig kunnskap for å kunne forebygge lokalt og nasjonalt.

Prop. 38 S Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 25. oktober 2007 om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk

Prop. S gjelder samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 25. oktober 2007 om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk (CETS 201). Formålet med konvensjonen er å forebygge og bekjempe alle former for seksuell utnytting og seksuelt misbruk av barn, beskytte rettighetene til barn som er utsatt for slike overgrep og å fremme nasjonalt og internasjonalt samarbeid mot slike overgrep.

Status 2016 for Kompetanseløft 2020

Kompetanseløft 2020 (K2020) er regjeringens plan for rekruttering, kompetanseheving og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten frem mot år 2020.

Trusler og trender 2017-2018

Rapporten «Trusler og trender 2017-18» synliggjør de ti alvorligste truslene mot norske arbeidsplasser og privatpersoner.
123 ... 31Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei