Nasjonal og lokal forebygging

Har din kommune utarbeidet dokument som dere ønsker vi skal publisere her? Tips oss gjerne!

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 481 resultater
123 ... 49Neste »

NOU 2020:4 – Straffelovrådets utredning nr. 1 – Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper

I denne NOU'en vurderer Straffelovrådet om et straffebud mot deltakelse i gjengkriminalitet kan være en farbar strategi i gjengsammenheng, og uttrykker også at inndragning bør være et fokusområde. Denne første utredningen gjelder spørsmål om kriminalisering av deltakelse i gjengkriminalitet og rekruttering til kriminelle gjenger.

Tiltak for – Inkludering, mestring og opplevelse av tilhørighet. Forebygging av radikalisering og utvikling av voldelig ekstremisme

Dette dokumentet er ment å synliggjøre Trondheim kommunes strategi for bekjempelse av voldelig ekstremisme og radikalisering og hvordan strategien kan være et verktøy for å kunne forebygge, håndtere og følge opp personer som står i fare for å bli rekruttert til ekstremistiske miljø.

Samarbeidsavtale mellom Gjesdal kommune og Sør-Vest politidistrikt

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommune og lokalt politi. Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. En sentral tanke bak politirådene er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats.

Hvem vil du være? Grensene mellom positiv og negativ sosial kontroll

Hvem vil du være? Har du stilt deg selv det spørsmålet? Hvem du vil være i møte med andres forventninger, krav og press? Mennesker som blir negativt kontrollert får ikke muligheten til å leve ut sitt potensiale, og vi som samfunn mister viktige ressurser. Formålet med «Hvem vil du være?» er å motarbeide negativ sosial kontroll ved å invitere til dialog, skape refleksjon og gi informasjon om rettigheter og muligheter. Det skal trygge deg i hva du kan gjøre dersom du er utsatt, eller møter noen som er utsatt for negativ sosial kontroll.

Samarbeidsavtale om kriminalitetsforebyggende arbeid mellom Rana kommune og Nordland politidistrikt

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommune og lokalt politi. Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. En sentral tanke bak politirådene er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats.

Samarbidsavtale mellom Lillehammer kommune og Innlandet politidistrikt

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommune og lokalt politi. Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. En sentral tanke bak politirådene er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats.

Samarbeidsavtale mellom Steinkjer og Verran kommune og Trøndelag politidistrikt

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommune og lokalt politi. Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. En sentral tanke bak politirådene er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats.

Samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordland politidistrikt

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommune og lokalt politi. Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. En sentral tanke bak politirådene er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats.

Samarbeidsavtale mellom Moss kommune og Øst politidistrikt

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommune og lokalt politi. Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. En sentral tanke bak politirådene er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats.

Samarbeidsavtale mellom Melhus kommune og Trøndelag politidistrikt

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommune og lokalt politi. Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. En sentral tanke bak politirådene er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats.
123 ... 49Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei