Gode eksempler på kriminalitetsforebygging i praksis

Her har vi samlet eksempler vi mener er gode fra praksisfeltet.

Tips oss gjerne om gode erfaringer!

Aktive søkefilter:
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Alle organisasjoner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 37 resultater
1234Neste »

Att samtale med barn – Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso, och sjukvården och tandvården

Barn skal gis mulighet til delaktighet, få relevant informasjon og rett til å komme til orde. Her finner du praktiske eksempler på hvordan du kan spørre og uttrykke deg i samtale med barn.

Barn i internationell människohandel och exploatering – Vägledning för socialtjänsten

Socialstyrelsen i Sverige har gitt ut en veileder om barn som er utsatt for internasjonal menneskehandel og utnyttelse. Formålet med veiledningen er å • øke kunnskap om handel og utnyttelse av barn • øke kunnskapen om barns rettigheter og beskyttelse av barn i internasjonale situasjoner • gi praktisk hjelp i håndtering av saker og i kontakt med utenlandske myndigheter • klargjøre ansvaret for sosialtjenesten • opplyse om hvilken støtte som er tilgjengelig fra andre aktører

Børn, unge og computerspil – en foreldreguide

Ulike dataspill kan rettes til mange forskjellige aldersgrupper, og innholdet i spillene er forskjellig. De kan inneholde vold, skremmende effekter, sex og nakenhet eller oppfordring til pengespill. I denne guiden vil du som forelder finne konkret inspirasjon til hvordan du kan skape de beste rammer for bruk av dataspill sammen med barnet ditt.

Lovende integrationsindsatser for børn og unge – 15 konkrete eksempler

Det danske forskningssenteret VIVE har gjennomgått studier av integrasjonstiltak rettet mot barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn. De fleste av disse studiene er gjennomført i utlandet, men en stor del av dem er også relevante i Danmark. Katalogen viser 15 lovende tiltak som for en stor del er rettet mot førskolebarn. Tidlig innsats i forhold til både barn og foreldre anses som avgjørende.

Kreativ Konkurranse – Skal – skal ikke?

Det kriminalpræventive råd i Danmark har tilrettelagt for en kreativ konkurranse for elever på ungdomstrinnet, der temaet er kjærestevold. Er elevene dine klar til å inngå i et kjæresteforhold? Her er en ide til deg som lærer for hvordan et følsomt tema kan tas opp på en involverende og spennende måte i undervisningen.

«It takes a village» – Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer

Ungdomsforeldre er en gruppe uten naturlige møtepunkter sammenlignet med småbarnsforeldre som for eksempel jevnlig er i kontakt med helsestasjon, barnehage og skole. Spesielt foreldre med minoritetsbakgrunn kan oppleve det som ekstra vanskelig å stå alene på grunn av begrenset nettverk. ICPD (International Child Development Programme) er et tilbud om støtte til ungdomsforeldre.  Foreldrefellesskap og en tverrsektoriell innsats der alle aktører som potensielt kontakt med gruppa kjenner til tilbudet er viktige kriterier for suksess.

Voldelig ekstremisme – støtte til sosialtjenestens arbeid med personer involvert i voldelige og ekstremistiske miljøer

Socialstyrelsen i Sverige har laget et støttemateriell for ansatte i sosialtjenesten som kan komme i kontakt med personer som er, har vært eller risikerer å bli involvert i voldelig ekstremisme. Fokuset ligger på sosialtjenestens mulighet til gi støtte og forebygge at mennesker dras inn i destruktive miljøer. Utgangspunktet for materialet er at strukturer, former for samarbeid og arbeidsmetoder som allerede finnes i de sosiale tjenestene, også kan benyttes innen voldshandlet ekstremisme. 

En vej ind – En gruppebasert metode til at hjælpe alvorligt kriminalitetstruede unge ind i samfundet

Metoden "En vej ind" er evaluert i tre danske kommuner og viser positive resultater.  De unge har generelt hatt glede av innsats på en rekke parametere, inkludert arbeid og utdanning, trivsel og tro på fremtiden. Ikke minst når det gjelder risikoatferd, ses en positiv trend.

Tverrfaglige og tverretatlige konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep mot barn

For mange kan det være utfordrende å vite hva som bør gjøres ved mistanke om at barn blir utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Flere steder i landet har det har blitt opprettet flere former for tverrfaglig og tverretatlige konsultasjonsteam der tjenestepersoner kan få råd i en anonymisert sak ved slik mistanke. Disse finnes både kommunalt og ved Statens Barnehus.

Multisystemisk terapi (MST)

Multisystemisk terapi (MST) er et tilbud til ungdom med alvorlige atferdsproblemer, og gis i første omgang som et alternativ til institusjonsplassering. Tiltaket er intensivt, tidsavgrenset og familiebasert, og blir gjennomført i lokalmiljøet hvor aktuelle instanser blir involvert. Målet er å forebygge og snu videre negativ utvikling. En ny kunnskapsoppsummering og klassifisering av effekten av MST rangerer tiltaket som tilfredsstillende.
1234Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei