Gode eksempler på kriminalitetsforebygging i praksis

Her har vi samlet eksempler vi mener er gode fra praksisfeltet.

Tips oss gjerne om gode erfaringer!

Aktive søkefilter:
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Alle organisasjoner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 34 resultater
1234Neste »

Lovende integrationsindsatser for børn og unge – 15 konkrete eksempler

Det danske forskningssenteret VIVE har gjennomgått studier av integrasjonstiltak rettet mot barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn. De fleste av disse studiene er gjennomført i utlandet, men en stor del av dem er også relevante i Danmark. Katalogen viser 15 lovende tiltak som for en stor del er rettet mot førskolebarn. Tidlig innsats i forhold til både barn og foreldre anses som avgjørende.

Kreativ Konkurranse – Skal – skal ikke?

Det kriminalpræventive råd i Danmark har tilrettelagt for en kreativ konkurranse for elever på ungdomstrinnet, der temaet er kjærestevold. Er elevene dine klar til å inngå i et kjæresteforhold? Her er en ide til deg som lærer for hvordan et følsomt tema kan tas opp på en involverende og spennende måte i undervisningen.

«It takes a village» – Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer

Ungdomsforeldre er en gruppe uten naturlige møtepunkter sammenlignet med småbarnsforeldre som for eksempel jevnlig er i kontakt med helsestasjon, barnehage og skole. Spesielt foreldre med minoritetsbakgrunn kan oppleve det som ekstra vanskelig å stå alene på grunn av begrenset nettverk. ICPD (International Child Development Programme) er et tilbud om støtte til ungdomsforeldre.  Foreldrefellesskap og en tverrsektoriell innsats der alle aktører som potensielt kontakt med gruppa kjenner til tilbudet er viktige kriterier for suksess.

Voldelig ekstremisme – støtte til sosialtjenestens arbeid med personer involvert i voldelige og ekstremistiske miljøer

Socialstyrelsen i Sverige har laget et støttemateriell for ansatte i sosialtjenesten som kan komme i kontakt med personer som er, har vært eller risikerer å bli involvert i voldelig ekstremisme. Fokuset ligger på sosialtjenestens mulighet til gi støtte og forebygge at mennesker dras inn i destruktive miljøer. Utgangspunktet for materialet er at strukturer, former for samarbeid og arbeidsmetoder som allerede finnes i de sosiale tjenestene, også kan benyttes innen voldshandlet ekstremisme. 

En vej ind – En gruppebasert metode til at hjælpe alvorligt kriminalitetstruede unge ind i samfundet

Metoden "En vej ind" er evaluert i tre danske kommuner og viser positive resultater.  De unge har generelt hatt glede av innsats på en rekke parametere, inkludert arbeid og utdanning, trivsel og tro på fremtiden. Ikke minst når det gjelder risikoatferd, ses en positiv trend.

Tverrfaglige og tverretatlige konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep mot barn

For mange kan det være utfordrende å vite hva som bør gjøres ved mistanke om at barn blir utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Flere steder i landet har det har blitt opprettet flere former for tverrfaglig og tverretatlige konsultasjonsteam der tjenestepersoner kan få råd i en anonymisert sak ved slik mistanke. Disse finnes både kommunalt og ved Statens Barnehus.

Multisystemisk terapi (MST)

Multisystemisk terapi (MST) er et tilbud til ungdom med alvorlige atferdsproblemer, og gis i første omgang som et alternativ til institusjonsplassering. Tiltaket er intensivt, tidsavgrenset og familiebasert, og blir gjennomført i lokalmiljøet hvor aktuelle instanser blir involvert. Målet er å forebygge og snu videre negativ utvikling. En ny kunnskapsoppsummering og klassifisering av effekten av MST rangerer tiltaket som tilfredsstillende.

Trening i foreldreferdigheter med PMTO-metoden

Foreldre har den viktigste rollen i arbeidet med å forebygge og redusere atferdproblemer hos sine barn! Denne rollen er ikke alltid lett å inneha, men det finnes hjelp. Parent Management Training, Oregon modellen (PMTO) er utviklet for å redusere gjensidig negativ atferd mellom barn og foreldre. Positive utfall av metoden er dokumentert, både internasjonalt og i Norge.

Æ e mæ – forebygger vold og overgrep på Sortland

Det er rimeligere å forebygge enn å reparere! Derfor satser Sortland kommune på samarbeid mellom ulike faggrupper og tjenester for å nå ut med kunnskap om vold og seksuelle overgrep til kommunenes barn og unge. Prosjektet Æ e mæ handler om forebygging i hverdagen, men handler ikke bare om undervisningsmateriell til barn og unge.  Det gjør det også betydelig vanskeligere å være overgriper og voldsutøver i kommunen. Ordfører Tove Mette Bjørkmo inviterer andre kommuner til å bruke undervisningsopplegget!

Forebyggelse af ungdomskriminalitet – fra udsathed til helhed

Unge mennesker er lett påvirkelige. Blant risikoelementer for å utvikle kriminalitet har nære omgivelser og nettverk stor betydning og bør tenkes med i forebyggingen! Dette heftet gir anbefalinger til stigmatiserte og forsømte boligområder om hva kommunen/bydelen kan gjøre sammen med andre relevante aktører for å snu en uheldig utvikling.
1234Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei