Gode eksempler på kriminalitetsforebygging i praksis

Her har vi samlet eksempler vi mener er gode fra praksisfeltet.

Tips oss gjerne om gode erfaringer!

Aktive søkefilter:
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Alle organisasjoner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 42 resultater
12345Neste »

Inget att vänta på – Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga

Denne håndboken gir eksempler på hvordan man med bakgrunn i kunnskap kan forebygge og stoppe vold i praksis.

Efter barnförhöret – en modell för at ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel

Barn som har gjennomgått et barneforhør på grunn av mistanke om at de har vært utsatt for vold, får ofte liten støtte og oppfølging. Denne veilederen beskriver en modell der sosialtjenesten tilbyr hjembesøk samme dag som barnet var til forhør. Målet er å bidra til at barnet beskyttes for vold, at relasjonene til foreldrene bedres og at de får mulighet til å hente seg inn etter den volden de allerede er blitt utsatt for.

Inte ditt fel! Att förebygga sexuell utsatthet

Å snakke med barn og unge om seksuelle overgrep kan oppleves som vanskelig og noe som voksne helst avstår fra, Det er ikke desto mindre særlig viktig å gjøre dette på en god måte, der en er lydhør for barns/unges behov. Veilederen har bla spurt de unge hvordan de selv vil bli møtt og behandlet.

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge En guide til plejefamilier – om forebyggelse, opsporing og håndtering

Denne guiden har to deler: Den første gir inspirasjon til hvordan fosterfamilier kan bidra til å forhindre at et fosterbarn blir misbrukt. I den andre delen vurderes emner som barns seksualitet, vold mot barn, bivirkninger etter angrep, barn med bekymringsfull seksuell oppførsel, grooming etc. Guiden inneholder dessuten spørsmål til refleksjon, samt verktøy og inspirasjon til fosterfamiliens arbeid med å forebygge, oppspore og håndtere  vold og seksuelle overgrep mot barn og unge.

Bufdir: TryggEst – vern av risikoutsatte voksne

TryggEst er et system som skal bidra til å avdekke og forhindre overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Systemet prøves ut i 12 kommuner og bydeler i perioden 2018-2020. Kommunene som deltar i TryggEst har egne TryggEst-team du kan kontakte hvis du er bekymret for en risikoutsatt person Les mere om TryggEst her:

Att samtale med barn – Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso, och sjukvården och tandvården

Barn skal gis mulighet til delaktighet, få relevant informasjon og rett til å komme til orde. Her finner du praktiske eksempler på hvordan du kan spørre og uttrykke deg i samtale med barn.

Barn i internationell människohandel och exploatering – Vägledning för socialtjänsten

Socialstyrelsen i Sverige har gitt ut en veileder om barn som er utsatt for internasjonal menneskehandel og utnyttelse. Formålet med veiledningen er å • øke kunnskap om handel og utnyttelse av barn • øke kunnskapen om barns rettigheter og beskyttelse av barn i internasjonale situasjoner • gi praktisk hjelp i håndtering av saker og i kontakt med utenlandske myndigheter • klargjøre ansvaret for sosialtjenesten • opplyse om hvilken støtte som er tilgjengelig fra andre aktører

Børn, unge og computerspil – en foreldreguide

Ulike dataspill kan rettes til mange forskjellige aldersgrupper, og innholdet i spillene er forskjellig. De kan inneholde vold, skremmende effekter, sex og nakenhet eller oppfordring til pengespill. I denne guiden vil du som forelder finne konkret inspirasjon til hvordan du kan skape de beste rammer for bruk av dataspill sammen med barnet ditt.

Lovende integrationsindsatser for børn og unge – 15 konkrete eksempler

Det danske forskningssenteret VIVE har gjennomgått studier av integrasjonstiltak rettet mot barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn. De fleste av disse studiene er gjennomført i utlandet, men en stor del av dem er også relevante i Danmark. Katalogen viser 15 lovende tiltak som for en stor del er rettet mot førskolebarn. Tidlig innsats i forhold til både barn og foreldre anses som avgjørende.

Kreativ Konkurranse – Skal – skal ikke?

Det kriminalpræventive råd i Danmark har tilrettelagt for en kreativ konkurranse for elever på ungdomstrinnet, der temaet er kjærestevold. Er elevene dine klar til å inngå i et kjæresteforhold? Her er en ide til deg som lærer for hvordan et følsomt tema kan tas opp på en involverende og spennende måte i undervisningen.
12345Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei