Gode eksempler på kriminalitetsforebygging i praksis

Her har vi samlet eksempler vi mener er gode fra praksisfeltet.

Tips oss gjerne om gode erfaringer!

Aktive søkefilter:
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Alle organisasjoner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 24 resultater
123Neste »

Foreldreveiledningsprogrammet ICDP – International Child Development Program

International Child Development  Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. ICDP-programmet er anerkjent og benyttet av bl.a. UNICEF og WHO. Grunntanken i ICDP er at barn og unge hjelpes best ved å hjelpe barnets omsorgspersoner.

Informasjon om kriminalitetsforebyggende arbeid på ulike språk

Nabohjelp og trygghetsvandringer (Natteravner) er dokumenterte metoder for å redusere kriminalitet og øke sikkerheten i et boligområde. Brå har oversatt materiale om metodene til flere språk. Slik kan materiale inspirere flere borgere til å engasjere seg i å skape et tryggere miljø i eget boligområde.

ART – Agression Replacement Training / AART – Adapted Aggression Replacement Training

Noen barn mestrer sosiale settinger godt, viser empati og vet hvordan man reagerer hensiktsmessig. Barn som ikke har disse ferdighetene har større sjanse til senere i livet å oppleve ensomhet, rusproblemer, problemer med å stå i jobb, psykiske lidelser eller begå kriminelle handlinger. ART er et program i trening av sosial kompetanse for barn fra 4 - 20 år. Målsettingen er å erstatte aggresjon og annen negativ atferd med mer hensiktsmessig reaksjons- og handlingsmønstre.

Ungdata i kommunene – Slik kan det gjøres!

Ungdata er et nyttig verktøy for kommunene til å identifisere utfordringer og problemområder og i planlegging og evaluering av de innsatser og tiltak en har for barn og unge.

Ny hverdag for Flint Stacey etter fullført ungdomsoppfølging

  Skrevet av Gro Jørgensen, Konfliktrådet -Hverdagen er blitt så mye bedre. Jeg trener, går på videregående, mekker på motorer -  og mamma er glad! Det sier Flint Stacey fra Rogaland som takker «Ungdomsoppfølging» for forandringen. 16-åringen er et eksempel på at der mange instanser går sammen under felles koordinering – så kan forandring skje. Straffereaksjonen er for unge lovbrytere som har begått lovbrudd og som trenger tett oppfølging for å forebygge mer kriminalitet.

Sex – Hvor går grensen?

Informasjonsbrosjyre om sex og grenser er utviklet i et samarbeidsprosjekt mellom ungdommer, Bærum kommune og politiet. Ungdommene var tydelige på at de savnet mer informasjon om hvor grensen går for sex, og ønsket en håndfast brosjyre – ikke bare digital informasjon.

Kurs i politibistand og sikkerhetstaktikk for barnevernansatte i Oslo

Godt samarbeid mellom barnevern og politi er viktig, og særlig i situasjoner som krever at sikkerheten til familier og barnevernansatte må ivaretas. En gang i året arrangerer fagkonsulentene for barnevern ved politistasjonene i Oslo kurs for barnevernsansatte i politibistand og sikkerhetstaktikk. Kfk var til stede på ett av fire halvdagskurs da 25 barnevernsansatte fra Oslo fikk øve seg på samarbeid med politiet gjennom utfordrende rollespill.

HKH-kartlegging i Trondheim

Uteseksjonen i Trondheim har tatt i bruk metoden Hurtig - kartlegging - handling, HKH i sitt arbeid. På SLT-samlingen 2017 fortalte Camilla Wright, leder for uteseksjonen i Trondheim hvilke erfaringer de har med metodikken og hva som kom ut av de to rapportene som de har utarbeidet ved hjelp av den.

Politiets bekymringssamtale

Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets samtaler med unge og deres foresatte om risikoadferd og kriminalitet. Samtaleverktøyet brukes for å kartlegge og identifisere risiko- og beskyttelsesfaktorer i den unges liv med tanke på kriminalitet. Gjennom samtalen skal den unge og deres foresatte gjøres ansvarlig for å forebygge en framtidig kriminell adferd.

Familie for første gang

Familie for første gang, oversatt til norsk fra det velkjente og veldokumenterte Nurse-Family Partnership, er et intensivt oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår. RBUP er ansvarlig for å prøve ut programmet i Norge.
123Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei