Gode eksempler på kriminalitetsforebygging i praksis

Her har vi samlet eksempler vi mener er gode fra praksisfeltet.

Tips oss gjerne om gode erfaringer!

Aktive søkefilter:
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Alle organisasjoner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 31 resultater
1234Neste »

Voldelig ekstremisme – støtte til sosialtjenestens arbeid med personer involvert i voldelige og ekstremistiske miljøer

Socialstyrelsen i Sverige har laget et støttemateriell for ansatte i sosialtjenesten som kan komme i kontakt med personer som er, har vært eller risikerer å bli involvert i voldelig ekstremisme. Fokuset ligger på sosialtjenestens mulighet til gi støtte og forebygge at mennesker dras inn i destruktive miljøer. Utgangspunktet for materialet er at strukturer, former for samarbeid og arbeidsmetoder som allerede finnes i de sosiale tjenestene, også kan benyttes innen voldshandlet ekstremisme. 

En vej ind – En gruppebasert metode til at hjælpe alvorligt kriminalitetstruede unge ind i samfundet

Metoden "En vej ind" er evaluert i tre danske kommuner og viser positive resultater.  De unge har generelt hatt glede av innsats på en rekke parametere, inkludert arbeid og utdanning, trivsel og tro på fremtiden. Ikke minst når det gjelder risikoatferd, ses en positiv trend.

Tverrfaglige og tverretatlige konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep mot barn

For mange kan det være utfordrende å vite hva som bør gjøres ved mistanke om at barn blir utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Flere steder i landet har det har blitt opprettet flere former for tverrfaglig og tverretatlige konsultasjonsteam der tjenestepersoner kan få råd i en anonymisert sak ved slik mistanke. Disse finnes både kommunalt og ved Statens Barnehus.

Multisystemisk terapi (MST)

Multisystemisk terapi (MST) er et tilbud til ungdom med alvorlige atferdsproblemer, og gis i første omgang som et alternativ til institusjonsplassering. Tiltaket er intensivt, tidsavgrenset og familiebasert, og blir gjennomført i lokalmiljøet hvor aktuelle instanser blir involvert. Målet er å forebygge og snu videre negativ utvikling. En ny kunnskapsoppsummering og klassifisering av effekten av MST rangerer tiltaket som tilfredsstillende.

Trening i foreldreferdigheter med PMTO-metoden

Foreldre har den viktigste rollen i arbeidet med å forebygge og redusere atferdproblemer hos sine barn! Denne rollen er ikke alltid lett å inneha, men det finnes hjelp. Parent Management Training, Oregon modellen (PMTO) er utviklet for å redusere gjensidig negativ atferd mellom barn og foreldre. Positive utfall av metoden er dokumentert, både internasjonalt og i Norge.

Æ e mæ – forebygger vold og overgrep på Sortland

Det er rimeligere å forebygge enn å reparere! Derfor satser Sortland kommune på samarbeid mellom ulike faggrupper og tjenester for å nå ut med kunnskap om vold og seksuelle overgrep til kommunenes barn og unge. Prosjektet Æ e mæ handler om forebygging i hverdagen, men handler ikke bare om undervisningsmateriell til barn og unge.  Det gjør det også betydelig vanskeligere å være overgriper og voldsutøver i kommunen. Ordfører Tove Mette Bjørkmo inviterer andre kommuner til å bruke undervisningsopplegget!

Forebyggelse af ungdomskriminalitet – fra udsathed til helhed

Unge mennesker er lett påvirkelige. Blant risikoelementer for å utvikle kriminalitet har nære omgivelser og nettverk stor betydning og bør tenkes med i forebyggingen! Dette heftet gir anbefalinger til stigmatiserte og forsømte boligområder om hva kommunen/bydelen kan gjøre sammen med andre relevante aktører for å snu en uheldig utvikling.

Foreldreveiledningsprogrammet ICDP – International Child Development Program

International Child Development  Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. ICDP-programmet er anerkjent og benyttet av bl.a. UNICEF og WHO. Grunntanken i ICDP er at barn og unge hjelpes best ved å hjelpe barnets omsorgspersoner.

Informasjon om kriminalitetsforebyggende arbeid på ulike språk

Nabohjelp og trygghetsvandringer (Natteravner) er dokumenterte metoder for å redusere kriminalitet og øke sikkerheten i et boligområde. Brå har oversatt materiale om metodene til flere språk. Slik kan materiale inspirere flere borgere til å engasjere seg i å skape et tryggere miljø i eget boligområde.

ART – Agression Replacement Training / AART – Adapted Aggression Replacement Training

Noen barn mestrer sosiale settinger godt, viser empati og vet hvordan man reagerer hensiktsmessig. Barn som ikke har disse ferdighetene har større sjanse til senere i livet å oppleve ensomhet, rusproblemer, problemer med å stå i jobb, psykiske lidelser eller begå kriminelle handlinger. ART er et program i trening av sosial kompetanse for barn fra 4 - 20 år. Målsettingen er å erstatte aggresjon og annen negativ atferd med mer hensiktsmessig reaksjons- og handlingsmønstre.
1234Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei