Gode eksempler på kriminalitetsforebygging i praksis

Her har vi samlet eksempler vi mener er gode fra praksisfeltet.

Tips oss gjerne om gode erfaringer!

Aktive søkefilter:
Alle temaer
Alle fylker
Alle kommuner
Alle organisasjoner
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 29 resultater
123Neste »

Tverrfaglige og tverretatlige konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep mot barn

For mange kan det være utfordrende å vite hva som bør gjøres ved mistanke om at barn blir utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Flere steder i landet har det har blitt opprettet flere former for tverrfaglig og tverretatlige konsultasjonsteam der tjenestepersoner kan få råd i en anonymisert sak ved slik mistanke. Disse finnes både kommunalt og ved Statens Barnehus.

Multisystemisk terapi (MST)

Multisystemisk terapi (MST) er et tilbud til ungdom med alvorlige atferdsproblemer, og gis i første omgang som et alternativ til institusjonsplassering. Tiltaket er intensivt, tidsavgrenset og familiebasert, og blir gjennomført i lokalmiljøet hvor aktuelle instanser blir involvert. Målet er å forebygge og snu videre negativ utvikling. En ny kunnskapsoppsummering og klassifisering av effekten av MST rangerer tiltaket som tilfredsstillende.

Trening i foreldreferdigheter med PMTO-metoden

Foreldre har den viktigste rollen i arbeidet med å forebygge og redusere atferdproblemer hos sine barn! Denne rollen er ikke alltid lett å inneha, men det finnes hjelp. Parent Management Training, Oregon modellen (PMTO) er utviklet for å redusere gjensidig negativ atferd mellom barn og foreldre. Positive utfall av metoden er dokumentert, både internasjonalt og i Norge.

Æ e mæ – forebygger vold og overgrep på Sortland

Det er rimeligere å forebygge enn å reparere! Derfor satser Sortland kommune på samarbeid mellom ulike faggrupper og tjenester for å nå ut med kunnskap om vold og seksuelle overgrep til kommunenes barn og unge. Prosjektet Æ e mæ handler om forebygging i hverdagen, men handler ikke bare om undervisningsmateriell til barn og unge.  Det gjør det også betydelig vanskeligere å være overgriper og voldsutøver i kommunen. Ordfører Tove Mette Bjørkmo inviterer andre kommuner til å bruke undervisningsopplegget!

Forebyggelse af ungdomskriminalitet – fra udsathed til helhed

Unge mennesker er lett påvirkelige. Blant risikoelementer for å utvikle kriminalitet har nære omgivelser og nettverk stor betydning og bør tenkes med i forebyggingen! Dette heftet gir anbefalinger til stigmatiserte og forsømte boligområder om hva kommunen/bydelen kan gjøre sammen med andre relevante aktører for å snu en uheldig utvikling.

Foreldreveiledningsprogrammet ICDP – International Child Development Program

International Child Development  Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. ICDP-programmet er anerkjent og benyttet av bl.a. UNICEF og WHO. Grunntanken i ICDP er at barn og unge hjelpes best ved å hjelpe barnets omsorgspersoner.

Informasjon om kriminalitetsforebyggende arbeid på ulike språk

Nabohjelp og trygghetsvandringer (Natteravner) er dokumenterte metoder for å redusere kriminalitet og øke sikkerheten i et boligområde. Brå har oversatt materiale om metodene til flere språk. Slik kan materiale inspirere flere borgere til å engasjere seg i å skape et tryggere miljø i eget boligområde.

ART – Agression Replacement Training / AART – Adapted Aggression Replacement Training

Noen barn mestrer sosiale settinger godt, viser empati og vet hvordan man reagerer hensiktsmessig. Barn som ikke har disse ferdighetene har større sjanse til senere i livet å oppleve ensomhet, rusproblemer, problemer med å stå i jobb, psykiske lidelser eller begå kriminelle handlinger. ART er et program i trening av sosial kompetanse for barn fra 4 - 20 år. Målsettingen er å erstatte aggresjon og annen negativ atferd med mer hensiktsmessig reaksjons- og handlingsmønstre.

Ungdata i kommunene – Slik kan det gjøres!

Ungdata er et nyttig verktøy for kommunene til å identifisere utfordringer og problemområder og i planlegging og evaluering av de innsatser og tiltak en har for barn og unge.

Ny hverdag for Flint Stacey etter fullført ungdomsoppfølging

  Skrevet av Gro Jørgensen, Konfliktrådet -Hverdagen er blitt så mye bedre. Jeg trener, går på videregående, mekker på motorer -  og mamma er glad! Det sier Flint Stacey fra Rogaland som takker «Ungdomsoppfølging» for forandringen. 16-åringen er et eksempel på at der mange instanser går sammen under felles koordinering – så kan forandring skje. Straffereaksjonen er for unge lovbrytere som har begått lovbrudd og som trenger tett oppfølging for å forebygge mer kriminalitet.
123Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei