Forskning og fagutvikling

Forebygging av kriminalitet er et vidtfavnende og komplisert fagfelt i stadig utvikling. I denne seksjonen gir vi et innblikk i hva som finnes av aktuell norsk og internasjonal forskning på feltet, organisert etter tema.

Aktive søkefilter:
Alle typer dokumenter
Alle temaer
Nullstill valg

Resultater

Viser 1-10 av 440 resultater
123 ... 44Neste »

Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll – Jon Horgen Friberg og Mathilde Bjørnset, FAFO

Temaet for denne rapporten er foreldreskap og sosial kontroll, med særlig søkelys på innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka.

From Daesh to «Diaspora»: Tracing the Women and Minors of the Islamic State

Rapporten presenterer tall fra 2018 om hvor mange som har dratt til IS områder i Irak og Syria og hvor mange som har kommet hjem igjen.

Boforhold og velferd. Rapport 2019:2 – Institutt for samfunnsforskning

Enhancing the Protective Environment for Children of Parents in Conflict with the Law or Incarcerated – A Framework for Action

Rapporten presenterer et handlingsprogram for å hjelpe kommuner og private organisasjoner med å beskytte barn av foreldre som er i konflikt med loven. Målet er å redusere virkningen av kriminelle sanksjoner, særlig fengsling, på barn og familie av lovovertrederen og samtidig identifisere barn som trenger hjelp uten ytterligere stigmatisering av dem.

Inklusion og deltagelse af sårbare borgergrupper i samskabende arenaer

I Danmark har man gjort forsøk med såkalte partnerskap mellom private organisasjoner og kommuner. I stedet for å skape tilbud til spesielle målgrupper, arbeidet disse partnerskapene med å inkludere mennesker med spesielle utfordringer sammen med en mangfoldig deltakergruppe. Målet med prosjektet var at de sårbare gruppene skulle styrkes i å utvikle seg fra marginaliserte til likeverdige borgere.  Det ble lagt vekt på disse deltakerne kunne endre roller og være  "sårbare" i en kontekst og motta støtte - og være en aktiv medvirkende ressurs i en annen sammenheng.

Forældre sammen – hver for sig

De fleste foreldre håndterer skilsmisseproblemer selv, men for noen er det vanskelig. Tilbud om veiledning, konfliktmegling og juridisk bistand er ikke alltid tilstrekkelig når det gjelder å komme til enighet om samarbeidet om deres felles barn. Ekstra støtte er nødvendig. Det viser en evaluering av prosjektet Forældre sammen - hver for sig, som har pågått de seneste tre år. Og størst gevinst har foreldre med et høyt konfliktnivå hatt.

Muligheter og hindringer for barn i lavinntektsfamilier – En kunnskapsoppsummering

Det er et betydelig antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge, og antallet er voksende. Både internasjonal og norsk forskning viser at barn og unge som vokser opp i lavinn­tektsfamilier, er mer utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Likedan viser forskningen at når husholdsinntekten øker, reduseres risikoen for vold, omsorgssvikt og overgrep.

Evaluering av Leksehjelp, Gatemegling og Ferie for alle

De tre tiltakene Leksehjelp, Gatemegling og Ferie for alle vurderes av Oxford Research som gode og nyttige, men anbefaler at man vurderer og utreder nærmere kompetansekravene for de frivillige. Imidlertid bør fokuset på frivilligheten ikke være til hinder for at man bruker ansattressurser og at man stiller krav om kvalitetssikring til både distriktene og til selve aktivitetene.

Læringsmiljø i hjemmet og frivillighed

Hvordan kan frivillige gjøre en forskjell for læringsmiljøet i  utsatte barnefamilier? Denne kartleggingen kommer med en rekke positivt dokumenterte anbefalinger. Helt enkle ting som å spille med bokstaver og tall, lese rim og tegneserier for de yngste, følge søsken til fotballtrening eller å hjelpe familien med å bli kjent med biblioteket samt benytte eksisterende lokale aktiviteter for barn - kan styrke barnas språkferdigheter og gjøre dem mer skoleklare.

Nettovergrep mot barn i Norge 2015–2017. Rapport basert på erfaring fra Kripos, politiet, tjenesteleverandører og internasjonal forskning

Forskere ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet skrevet en rapport om nettovergrep mot barn i Norge 2015-2017. Rapporten er basert på erfaring fra Kripos, politiet, tjenesteleverandører og internasjonal forskning. Den viser blant annet et økende antall nettovergrep mot barn i Norge og at innholdet i sakene blir grovere.
123 ... 44Neste »

Fant du det du lette etter?

JaNei