Vi har stor tro på de nye straffereaksjonene som vi i konfliktrådene forvalter. Det er likevel en forutsetning at ungdommene forstår hva de samtykker til. Her spiller domstolene en viktig rolle, sier Frøydis Heyerdahl.

Konfliktrådenes erfaring med de nye straffereaksjonene så langt er at dommere må være oppmerksom på at det hele er samtykkebasert. Konfliktrådene mottar imidlertid saker hvor ungdommen ikke har forstått hva de har samtykket til. Da er veien til brudd ofte kort. Dette er særlig problematisk ved ungdomsstraff, da retten i utgangspunktet ikke kan omgjøre ungdomsstraff til samfunnsstraff eller betinget fengsel.

Les s 8 i domstols magasinet «Rett på Sak».