Rett før juleferien satte inn for alvor hadde vi et hyggelig møte med denne entusiastiske gjengen på bildet. De arbeider i Ung i Jobb, et tiltak under Arba-inkludering eid av Bærum kommune.

Ung i jobb er et tilbud til unge mellom 18 og 30 år som er ledige på dagtid og er bosatt i Bærum kommune. I følge Marte Lilloe Styrmoe, en av jobbveilederne, er den store suksessfaktoren at de unge kommer frivillig. Hun forteller at de ikke stiller noen krav til oppmøte og søkerne får styre sin egen prosess. Majoriteten av de som kommer til Ung i jobb har falt ut av skolen, de har lav selvtillit og mestringsfølelse noe som går utover livskvaliteten.

Ungdommene forteller at de opplever at NAV, barnevern, oppfølgingstjeneste og andre hjelpende instanser kun fokuserer på å få dem tilbake til skolen. De føler et press de ikke kan bli kvitt fordi de ikke mestrer det som kreves av dem. Erfaring til Ung i jobb er at selv om Ungdommene ikke mestrer skolen kan de helt utmerket mestre en arbeidssituasjon.

70% av ungdommene våre er gutter og 70% av dem igjen er unge enslige innvandrere. Dette er en gruppe som veldig ofte havner nederst i søknadsbunken i en vanlig rekrutteringsprosess. Vi har et nettverk av samarbeidspartnere vi jobber med, hvor vi kan putte disse ungdommene inn i en praksisplass med mål om lønnet jobb. Dette fungerer veldig bra og våre samarbeidspartnere ringer ofte og spør om vi har flere folk å sende dem, forteller Marte.

En av bedriftene Ung i jobb har skrevet en samarbeidsavtale med er Kiwi-kjeden. Kiwi har både skolelei ungdom og ungdom som sliter med innpass i Norge få prøve seg. Abdi Dahir (20) fra Bærums Verk er en av disse. Åtte ungdommer har fått praksisplass i butikker i Asker og Bærum gjennom den nye samarbeidsavtalen så langt. Av disse har allerede tre fått tilbud om lønnet jobb siden oppstart i november. (Nettsiden til Ung i jobb, 2017). Det ligger en ubrukt skatt i skolelei ungdom, mener regionsjef Thomas Snekkersveen i Kiwi.

Noen av det Ung i jobb hjelper til med er:
• Uformelt møte som inviterer til godt samarbeid
• Tett oppfølging av veileder fra UNG I JOBB
• Karriereveiledning og kartlegging av kompetanse
• Hjelp med søknad og CV
• Oppsøke praksisbedrifter og skrive praksisavtale
• Hjelpe til med søknad om praksispenger fra NAV

Ung i jobb kan vise til et resultat på 81% formidling til lønnet jobb i 2018. De har fokus på at ungdommene skal oppleve en arbeidssituasjon de mestrer. Derfor legger de stor vekt på god jobbmach mellom arbeidstager, arbeidsgiver og arbeidsplass. Selv om de ofte blir glad i deltagerne er det et mål ifølge Marte at vi aldri ser dem hos oss igjen.