Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging har fra og med 2017 overtatt ansvaret for tilskuddsordningen til tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Ordningen har tidligere år vært forvaltet av Justis- og beredskapsdepartementet.

Frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke. Privatpersoner kan søke dersom virksomheten ikke er fortjenestebasert. Også krisesentrene kan søke om midler til tiltak som styrker samarbeid og samordning, selv om senteret er organisert som en kommunal virksomhet.

Formålet med tilskuddsordningen er å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Ordningen skal bidra til:

  • Økt kunnskap og kompetanse om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner.
  • At utsatte for og utøvere av vold i nære relasjoner får i større grad nødvendig hjelp.
  • Styrket samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner.
  • Styrket forebyggende innsats mot vold i nære relasjoner.

Ordningen har primært som målgruppe for tiltakene barn og voksne som er utsatte for eller utøvere av vold i nære relasjoner, eller er i risikosonen for å utsettes for eller utøve vold i nære relasjoner.

Kunngjøring, regelverk og søknadsskjema for 2017 finnes i lenkene under:

Kunngjøring – for tilskuddsordning for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

Regelverk – for tilskuddsordning for tiltak for forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

Søknadsskjema – for tilskuddsordning for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner