Lurer du på hvem som har mottatt tilskuddsmidler til tiltak for å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme i år? 

Her kan du lese hvem som har fått innvilget tilskuddsmidler, samt hva midlene skal brukes til.

Oversikten finner du her (pdf)

Fra og med 2017 har Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging overtatt forvaltningen av tilskuddsordningen for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Ordningen har tidligere blitt forvaltet av henholdsvis Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Justis- og beredskapsdepartementet.

Tilskuddsmidlene skal gå til lokale prosjekter innen forebygging eller bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme. Enkeltkommuner er velkomne til å søke – men det oppfordres til at to eller flere kommuner samarbeider om felles prosjekt.

Les mer om tilskuddsordningen her