Finnes det noen synergieffekter ved å la SLT-koordinatorene og ungdomskoordinatorene bli litt bedre kjent med hverandre?

Som et ledd i dette har SLT-nettverket for Hedmark og Oppland bestemt seg for at konfliktrådets ungdomskoordinatorer skal integreres inn i nettverket.

På onsdag, denne uken hadde SLT-nettverksgruppa for Hedmark og Oppland sitt andre møte denne våren på Kompetansesenter Rus Øst på Ottestad.  På programmet stod erfaringer fra årets russefeiring og informasjon om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Med oss hadde vi ungdomskoordinatorene (UK) fra Hedmark Kristian Øverby og Mariann Rønningen. De tok oss med inn i deres hverdag, med oppfølging av unge mennesker som har kommet litt skjevt ut. De fortalte om lovverket, koordineringsgruppen (KOG), ungdomsplan og fremhevet viktigheten av et nært og godt samarbeid med kommune og politi.

SLT- koordinatorene er en viktig samarbeidspartner ikke minst som en inngang til å treffe de rette personene i kommunen.

Flere av deltagerne på møtet sitter selv i KOG og fremhevet det som nyttig både i forhold til utfordringene disse ungdommene har og hvordan det lokale hjelpeapparatet kan bidra med tiltak for å gi disse ungdommene en bedre hverdag.

Det er en kjent sak at innholdet i SLT-arbeidet varier. For noen SLT-koordinatorer er det naturlig å delta i KOG og samarbeide med de lokale UK-ene, i andre kommuner er det mer naturlig at noen andre deltar.

Uavhengig av kommunestørrelse og organisatorisk plassering har vi et mål om at alle SLT-koordinatorer skal kunne ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, nettopp for å kunne være den i kommunen som kan vise vei.

For nettverket Hedmark og Oppland var informasjonen fra UK- ene første såkorn. Sammen skal vi fordype oss i flere aktuelle tema på møtene fremover.