Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) har mottatt seks søknader om stipend til masteroppgaver og en søknad til doktoravhandling. Flertallet av søknadene er knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme. Andre temaer er kriminalitets-forebyggende arbeid i offentlige rom og  erfaring av omsorg og helse under gjennomføring av narkotikaprogram med domstolskontroll. 

Søkerne er mastergradsstudenter eller tatt opp på et doktorgradsprogram i Norge. Problemstillingene skal ha relevans for det kriminalitetsforebyggende arbeidet i Norge.

Stipendet er primært beregnet på samfunns- og helsevitenskapelige fag. Hvert stipend er på inntil 15.000 kroner.

Kriminalitet er et samfunnsproblem som skaper utrygghet og som kan ha store negative konsekvenser for enkeltindividet og koste samfunnet dyrt. For å skape større bevissthet og få kunnskap om kriminalitetsforebygging, sektorovergripende utfordringer og løsninger på det kriminalitetsforebyggende er dette stipendet et viktig bidrag.

Mål for stipendordningen

  • Skape interesse og bevissthet om kriminalitetsforebygging
  • Stimulere studenter og fagmiljøer til å velge det kriminalitetsforebyggende eller gjenopprettende aspektet når problemstilling til master/doktorgrad velges
  • Økt fokus og kunnskap om kriminalitetsforebygging.

Som mottaker av stipendet forplikter studenten seg  til å skrive en kortversjon (1-2 sider) av oppgaven på norsk, som kan publiseres på vår hjemmeside .

Søkere som får innvilget stipend kan regne med svar før 22. juni 2018.

Lenker og litteratur:

Kfk har en Veiviser til kriminalitetsforebygging, som kan være til hjelp for å finne litteratur og problemstillinger for alle som skriver om kriminalitetsforebygging.

Les mer om kriminalitetsforebygging og finn aktuell litteratur her.

Her kan du finne lenker om  konfliktråd og gjenopprettende prosess her.

Les mer om ungdomsstraff og  ungdomsoppfølging her.