Er du mastergradsstudent eller doktorgradskandidat og interessert i å skrive om kriminalitetsforebygging? Da kan du søke Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) om stipend før 30.mai 2018.

Kfk deler ut stipend til studenter som skriver masteroppgaver eller doktorgradsavhandling om problemstillinger knyttet til kriminalitetsforebygging, ungdomsstraff eller gjenopprettende prosess i konfliktråd. Stipendet er primært beregnet på samfunns- og helsevitenskapelige fag. Hvert stipend er på inntil 15.000 kroner.

For å kvalifisere til stipend må du være mastergradsstudent eller tatt opp på et doktorgradsprogram i Norge. Problemstillingen må ha relevans for det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Kriminalitet er et samfunnsproblem som skaper utrygghet og som kan ha store negative konsekvenser for enkeltindividet og koste samfunnet dyrt. For å skape større bevissthet og få kunnskap om kriminalitetsforebygging, sektorovergripende utfordringer og løsninger på det kriminalitetsforebyggende området utlyses dette stipendet.

Mål for stipendordningen

  • Skape interesse og bevissthet om kriminalitetsforebygging
  • Stimulere studenter og fagmiljøer til å velge det kriminalitetsforebyggende eller gjenopprettende aspektet når problemstilling til master/doktorgrad velges
  • Økt fokus og kunnskap om kriminalitetsforebygging.

Som mottaker av stipendet forplikter du deg også til å skrive en kortversjon (1-2 sider) av oppgaven, som kan publiseres på vår hjemmeside .

Søknad

Søknadsskjema studentstipend 2018 finner du her.  Søknad merkes «Studentstipend-2018» og sendes på e-post til: post@kriminalitetsforebygging.no innen 30. mai.

Søkere som får innvilget stipend kan regne med svar før 22. juni 2018. Første halvdel av stipendet betales ut i august/september 2018, og andre halvdel når oppgaven er ferdig og sendt Kfk.

Lenker og litteratur:

Kfk har en Veiviser til kriminalitetsforebygging, som kan være til hjelp for å finne litteratur og problemstillinger.

Les mer om kriminalitetsforebygging og finn aktuell litteratur her.

Her kan du finne lenker om  konfliktråd og gjenopprettende prosess her.

Les mer om ungdomsstraff og  ungdomsoppfølging her.