Torsdag 14. juni arrangerte Rådet for SLT Hallingdal en fagdag om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Konferansesalen på Pers hotell på Gol var fullsatt av fagfolk fra kommunale virksomheter, politi, konfliktrådet, kirke, frivillige aktører og politisk ledelse – nær 100 deltakere fra samtlige av Hallingdals kommuner.

SLT-koordinator i Hallingdal Ole-Reidar Lågrinn, åpnet med å fortelle om bakgrunnen for valg av tema. Fagdagen var en del av handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme i Hallingdal og skulle gi deltakerne kunnskap om fenomenet og om hvordan man kan hjelpe mennesker ut av en radikaliseringsprosess.

Med seg på laget hadde de fått med psykologspesialistene Belinda Ekornås og Lars Lyster fra Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region øst (RVTS øst). Dette var folk som kunne sitt fag. De presenterte «stoffet» på en lettfattelig måte, ispedd litt foredrag, litt film og dialog med salen.

Hovedbudskapet var at alle burde ha noe kunnskap om dette tema, men at alle ikke trenger å være eksperter. Det handlet mye om den ene som ser, enten det er en lærer, klubbarbeider, helsesøster eller fotballtrener. Forebygging av utenforskap er noe av det viktigste man kan arbeide med lokalt. Alle har behov for å bli sett og være en del av en sammenheng. De som opplever å stå utenfor, bli mobbet eller på annen måte trakassert kan lettere trekkes inn i miljøer man ikke bør bli en del av.

Mer informasjon om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme finner dere på RVTS sin nettside utveier.no

SLT-rådgiver Knut Skedsmo fra oss i Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging hadde også en liten hilsen til SLT- arbeidet i dalen og informasjon om denne nettsiden. Deltakerne i salen fikk en klar oppfordring om å sende inn eksempler på gode tiltak fra dalen. Vi gleder oss til fortsettelsen!