Nå er tiden inne for å søke tilskuddsmidler til SLT-arbeid i kommunene. SLT er en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. Søknadsfristen er 1. mars 2017.

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (KFK) samarbeider med Helsedirektoratet (HDir.) om fordeling av tilskuddsmidler til SLT-samarbeidet.

Det tar omlag to måneder fra søknaden er mottatt til den er ferdigbehandlet.

På denne lenken finner du alt du trenger for å søke om SLT-tilskuddsmidler.