I dag var SLT-koordinatorene, politikontaktene og forebyggingskoordinatorene på Romerike samlet i kommunestyresalen i Fet til et felles samarbeidsmøte. Her var det «stinn brakke» – dette var det ingen som vil gå glipp av!

Målet for dagen var å bli litt bedre kjent med hverandre og se hvordan man kan bygge videre på det gode samarbeidet.

Vertskapet  var Åse Marit Moe, SLT i Fet og Anja Brotnow, SLT i Nittedal. Sammen inviterte de deltagerne til å tenke igjennom hva de mente var det viktigste å snakke om I løpet av dagen. Svarene var blant annet rolleavklaring, felles retningslinjer, nettverksbygging, og aktuelle problemstilling som berører både kommune og politi.

SLT- koordinator i Nes kommune Ida Eliseussen, og politikontakt Gunnar Fosseid fortalte om hvordan de sammen arbeider til det beste for barn og unge i kommunen. Politiet og kommunen må lære hverandre å kjenne. Hyppig kontakt og kort responstid er en viktig faktor. SLT-koordinator Inga Marit Bakken, SLT- modellen Lørenskog trakk også fram det gode samarbeidet de har med politiet, både i forhold til de store linje, men også i konkret arbeid rettet inn mot spissede satsingsområder. Et nytt tiltak er fredagsmøte, hvor politiet inviterer utekontakten til en liten samtale om hva de kan forvente på sin vakt denne kvelden.

Sist på innlederlisten var Line Granås og Inger Marthe Tvedt Gelius fra Romerike politidistrikt som fortalte om sin rolle som politikontakter i henholdsvis Skedsmo og Rælingen kommune. De er opptatt av at de ikke kan fylle hele hullet etter et nedlagt lensmannskontor, men ønsker å bruke tiden best mulig, og ikke minst systematisk i forhold til behovene i den enkelte kommune. Jo mer faste rutiner og standardisert opplegg man har, jo mer tid kan man bruke på relasjonsarbeid.

Kfk opplevde en iver og glød fra deltagerne for å videreføre det gode samarbeidet, selv om det nok for noen, vil bety at man må arbeide på en ny måte.

Vi gleder oss til fortsettelsen!