Tilskuddsordning Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

Nå er tiden inne for å søke om tilskuddsmidler for 2018. Søknadsfristen er 15. februar.

Om tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og inspirere kommuner til å arbeide aktivt med rus og kriminalitetsforebygging blant barn og unge.

Les hele kunngjøringsteksten her. 

Tilskuddsordningen har i flere år vært samordnet med Helsedirektoratets tilskudd til rusforebyggende arbeid. Denne samordningen fases ut i løpet av 2017-2018. Kommuner som i 2013 til 2016 har fått tilskudd fra Helsedirektoratet til lønnsmidler for oppstart av SLT- koordinator, kan få videreført lønnstilskuddet ut 2018. Søknader om slik videreføring skal rettes til Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet gir ikke lønnstilskudd til kommuner som ønsker å starte med SLT-koordinator i 2017. Kommuner som ønsker å etablere SLT-koordinatorstilling i 2018 kan søke Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging om lønnstilskudd. Søknad om tilskudd til tiltak skal sendes til Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

Målgruppe

Kommuner kan søke om midler gjennom denne tilskuddordningen.

Direkte målgruppe for innsatsen er de som står i fare for å begå kriminalitet og de som er mulige ofre, med hovedvekt på barn, unge og deres foreldre.

Her kan du lese hvem som mottok tilskuddsmidler i 2017.

Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) er ansvarlig for tilskuddsordningen, som forvaltes av Kfk.

Relevante dokumenter

Regelverk for SLT tilskuddsordning 2018

Søknadsskjema SLT tilskudd 2018 til tiltak

Søknadsskjema for SLT tilskudd 2018 lønn til SLT-koordinator

Rapporteringsskjema for tilskudd til tiltak mottatt i 2017

Rapporteringsskjema for tilskudd til lønn til SLT-koordinator mottatt i 2017

For mer informasjon, kontakt oss via denne lenken. 

Fant du det du lette etter?

JaNei