Tilskuddsordning Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

Utlysning, regelverk og frist for å søke om tilskuddsmidler for 2018 vil komme i løpet av kort tid.

Om tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og inspirere kommuner til å arbeide aktivt med rus og kriminalitetsforebygging blant barn og unge.

Tilskuddsordningen har i flere år vært samordnet med Helsedirektoratets tilskudd til rusforebyggende arbeid. Denne samordningen fases ut i løpet av 2017-2018. Kommuner som i 2013 til 2016 har fått tilskudd fra Helsedirektoratet til lønnsmidler for oppstart av SLT- koordinator, kan få videreført lønnstilskuddet ut 2018. Søknader om slik videreføring skal rettes til Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet gir ikke lønnstilskudd til kommuner som ønsker å starte med SLT-koordinator i 2017. Kommuner som ønsker å etablere SLT-koordinatorstilling i 2018 kan søke Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging om lønnstilskudd. Søknad om tilskudd til tiltak skal sendes til Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

For øvrig viser vi til regelverk for tilskuddsordningen 2017. 

Målgruppe

Kommuner kan søke om midler gjennom denne tilskuddordningen.

Direkte målgruppe for innsatsen er de som står i fare for å begå kriminalitet og de som er mulige ofre, med hovedvekt på barn, unge og deres foreldre.

Her kan du lese hvem som mottok tilskuddsmidler i 2017.

Relevante dokumenter

Kunngjøring av tilskuddsmidler til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) i kommunene

Regelverk for tilskuddsordning SLT 2017 

Søknadsskjema for tilskuddsordning SLT 2017

 

For mer informasjon, kontakt oss via denne lenken. 

Fant du det du lette etter?

JaNei