Kunne du ikke delta på årets viktigste konferanse? Vi har streamet SLT-koordinator-konferansens andre dag – via våre Facebook-sider onsdag 23. november. Du kan også gå rett til vår YouTube-kanal for å se streamingen. 

22. og 23. november 2016 arrangerte Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging SLT-koordinator-konferanse.

Første dag ble viet en Open Space-øvelse i regi av Korus Øst. Hovedtemaer for dag to var forebygging av vold og seksuelle krenkelser. Se fullstendig program under.

Program

Tirsdag 22. november

10.30 – 11.00: Ankomst og registrering

11.00 – 11.10: Kfk – hvem er vi og hvor vil vi?
Kfk ved avdelingsdirektør Andreas Skulberg.

11.10 – 12.00: «Open space»
Korus Øst ved spesialrådgivere Kari Källvik og Mette Erica Harviken.

I samarbeid med Korus Øst ble det brukt «Open Space-metodikk». Overskriften var: «Koordinatoropplæring for fremtiden». (På en Open Space-samling kommer du ikke til et ferdig oppsett hvor alt som skal skje er bestemt på forhånd. Du forbereder deg ved å ta med din nysgjerrighet, dine egne spørsmål og problemstillinger, og et engasjement for konferansens tema.)

12.00 – 13.00: Lunsj

13.00 – 15.00 : «Open space» fortsetter

15.30 – 16.20: Media – en samarbeidspartner!
Kfk ved medierådgiver ved Marianne Alfsen

16.30 – 17.30: Nærpolitireformen, på vei inn i en ny tid!
Innlandet politidistrikt ved prosjektleder Tom Johnsen

19.00: Middag

 

Onsdag 23. november

Tema for dagen: Forebygging av vold og seksuelle krenkelser

09.00 – 09.05: God morgen!

09.05 – 10.00: Seksuelle overgrep på nett – hvordan forebygge lokalt?
Redd Barna ved rådgiver Kaja Hegg

10.15 – 12.00: Digital dannelse – også for forældrene
Rødovre kommune (Danmark) ved SSP-konsulentene Annie Johanson og Anne Møller Nielsen

12.00 – 12.45: Lunsj

12.45 – 13.15: Vold mot barn- et folkehelseproblem
Barneombudet ved fagsjef Camilla Kayed

13.15 – 13.45: Overgrep på nett  
Oslo politidistrikt, ved politiførstebetjent Fredy J. Salazar og spesialetterforsker Eline Liljedahl.

13.45 – 13.55: Pause

13.55 – 14.25: Kan tidlig intervensjon forebygge alvorlige hendelser
Refleksjoner etter 22. juli. Politidirektoratet ved politiinspektør Erling Børstad

14.25 – 1455: Ny helhetlig kriminalitetsforebyggende plan – hvordan arbeider vi for å forebygge vold og seksuelle krenkelser?
Kristiansand kommune ved SLT-koordinator Johanne Marie Benitez Nilsen

14.55 – 15.00: Hjemreise