Kjent fra resten av landet er dette samlinger hvor hverdagsutfordringene er tema. Innholdet på samlingene varierer fra gang til gang, men kan oppsummeres med fagligpåfyll, erfaringsutveksling,  og nyttige diskusjoner om gleder og sorger i det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Et av temaene denne gangen var Informasjon fra Støttesenteret for kriminalitetsutsatte (SKU) ved fagleder Anastasia Pettersen ved Innlandet politidistrikt. Senteret ble opprettet 1. desember 2017 og er stasjonert på Hamar. Det dekker 47 kommuner i Hedmark og Oppland. Fagleder presiserte at med et så stort geografisk område er det viktig at de kan tilby hjelp og støtte der folk bor. De tre ansatte er derfor mye på farten. Det finnes et støttesenter i hvert politidistrikt.

Oppgaven til støttesenteret er å tilby mennesker utsatt for integritetskrenkende kriminalitet støtte gjennom hele straffesaksprosessen, ved å gi informasjon, veiledning, oppfølging, psykososial støtte, lose til annet kommunalt eller statlig tjenesteapparat, tilbud om vitnestøtte og støtte knyttet til søknad om voldsoffererstatning.

I tillegg til å fortelle hva senteret kan tilby, mente faglederen det er like viktig å fortelle hva de ikke kan bistå med. Senteret bidrar ikke med behandling eller etterforskning.

Henvisning til støttesenteret kan skje på følgende tre måter:

  1. Informasjon til den utsatte om hva de kan tilby og om hvordan vedkommende kan komme i kontakt med støttesenteret.
  2. Spør om du kan formidle fornærmedes navn og telefonnummer til støttesenteret slik at de kan ta kontakt.
  3. Oppgi telefon og epost dersom fornærmede ønsker ta kontakt selv.

Selv med knapt et års drift, ser de ansatte et tydelig behov for tilbudet som bli gitt. Pr. 20. oktober i år er det 78 personer som har fått hjelp av SKU. De største gruppen er ungdom og personer i 40-årene. Målet er at de dette året kommer i kontakt med og får hjulpet 100 personer.