Onsdag 30 og torsdag 31 januar 2019 blir SLT-innføringskurs arrangert ved Quality Hotell Olavsgaard på Lillestrøm.

Dette er et tilbud til nye SLT-koordinatorer som har mottatt stimuleringsmidler og nyansatte i allerede etablerte SLT-kommuner. Koordinatorer som har jobbet lenge, men som ønsker seg en oppfriskning av kunnskapen om SLT er også velkomne på innføringskurset. Men nye koordinatorer vil imidlertid bli prioritert ved stor pågang.

Kurset gir en grundig innføring i SLT-modellen, med gode eksempler fra forskjellige kommuner, samt et blikk på temaer som koordinering, forebygging og kommunikasjon.

Kurset starter kl.09:45 onsdag 30. januar og avsluttes kl.15:00 torsdag 31. januar. Program vil bli lagt ut snart.

Det er en egenandel på kr. 700,- som må betales inn ved påmelding. Egenandelen betales til konto 7694 05 10798.

Ved betaling benyttes følgende informasjon:
Sekretariatet for konfliktrådene
Postboks 2110 Vika, 0125 Oslo
Ved E-faktura benyttes org.enhets.nr: 986074465
Innbetalingen må merkes med navn, slik at vi ser hvem det er betalt for.

Påmeldingen er bindende og gjelder kun én overnatting. Ved behov for en ekstra natt i forkant av konferansen, må denne bestilles og dekkes av en selv.

Påmelding skjer via e-post til: knut.skedsmo@kriminalitetsforebygging.no
Husk å oppgi navn, kommune og telefonnummer.

Foreløpig program – SLT innføringskurs 2019