Tirsdag 5. februar 2019 var den internasjonale markeringen av «Safer Internet Day (SID)».  Over hele verden settes søkelyset på trygg og ansvarlig bruk av digital teknologi, spesielt blant barn og unge.

Medietilsynet markerte dagen ved å holde en konferanse på Kulturhuset i Oslo i samarbeid med Unicef, Utdanningsdirektoratet og Datatilsynet.
Hovedtemaene var aldersgrenser, personvern og barn på sosiale medier.
Av innledere var blant annet Barneombud Inga Bejer- Engh, direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon, direktør i Medietilsynet Mari Velsand og lærer Simen Spurkland.

«Barn har rett til nett»
Barneombudet startet dagen med å belyse viktigheten av å styrke både barn, unge og profesjonelle voksnes digitale kompetanse, og å prioritere forskning for å sikre en tryggere digital hverdag.
Hun gav også uttrykk for at barn må få bedre hjelp når det skjer noe galt digitalt. Slik kan man både forebygge kriminalisering av barn, samt forebygge grove seksuelle overgrep på nett, digital mobbing og bildespredning. Bejer- Engh presiserte at for at dette skal være mulig, er det behov for en felles strategi for barn og deres bruk av digitale medier. Aldersgrenser er ikke nok.

Personvern
Både direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, og direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, belyste betydningen av aldersgrenser på sosiale medier og implikasjonene dette har når det gjelder personvern. De viste til nyere datamateriale som fant at tre av fire barn i alderen 9-12 år er på sosiale medier, og at 80% av foreldre til barn (alder 8-13) vet at personvernhensyn er årsaken til at man må ha foreldresamtykke før fylte 13 år (Medietilsynet, 2018). Samtidig viste undersøkelsen at nesten like mange tror at aldersgrensen er satt fordi sosiale medier han ha skadelig innhold for barn under 13 år (Medietilsynet, 2018).

Å vite at aktørene som man benytter seg av på nettet vil kunne samle inn informasjon om brukerne som har godtatt personvernerklæringene, er viktig å kjenne til for alle som bruker internett.
På Safer Internet Day lanserte Medietilsynet en ny veileder for foreldre om barn på sosiale medier i samarbeid med Datatilsynet og Utdanningsdirektoratet, som i hovedsak dreier seg om nettvett, aldersgrenser og personvernhensyn.
Velsand understreket at det er de voksnes ansvar å lære barn og unge evnen til å både bruke mediene, samt å forstå og evaluere innholdet. Slik kan barn og unge få en kritisk medieforståelse.

«For å ha talerett skal du ha tilbragt like mye tid i ditt barns digitale univers som på sidelinjen i idretten de bedriver» (Simen Spurkland, lærer ved Vøyenenga skole i Bærum).

Safer Internet Day 2020 er 11.februar.

(Kilde: Barn og medier, 2018, Medietilsynet)