For noen barn og ungdommer kan sommerferie bety økt utsatthet for tvangsekteskap, trusler og vold og etterlatt i utlandet. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland oppfordrer alle som jobber med barn til å følge ekstra godt med på unge som kan være i faresonen for å bli utsatt for dette.

Alle kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn landet har mottatt et brev fra ministrene som skal distribueres til tjenester som møter barn i sitt arbeid; både skoler, helsetjenester, NAV, barnevernet og familievernet. De som jobber med barn og unge oppfordres til å være ekstra oppmerksomme på unge i faresonen, og prøve å forhindre utreise ved alvorlig bekymring.

Det er lansert flere filmer som retter seg mot ungdommer som står i fare for å bli tvangsgiftet, som kan ses på nettsiden Ditt eget valg. Her finnes også kontaktinformasjon til de som ønsker å prate med noen, helt anonymt.

Det finnes flere instanser som kan kontaktes dersom man er usikker på hvordan det er best å gå frem. Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse kan gi råd om hvordan man bør gå frem i konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold.  Også minoritetsrådgivere, som finnes på utvalgte ungdoms- og videregående skoler i flere deler av landet, kan gi råd i slike saker. Videre finnes Røde Kors-telefonen for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått flere tiltak for å forebygge negativ sosial kontroll, blant annet gjennom å utvide ordningen med minoritetsrådgivere. Det foreslås videre å styrke tilskuddsordningen til informasjons- og veiledningstiltak rettet mot innvandrere med 4 millioner kroner. Les mer her.