Staten, kommunen og  samarbeidspartnere skal gjøre en felles og målrettet innsats i Storhaug bydel i Stavanger. 

Hensikten er å utvikle bedre bomiljø, levende lokalsamfunn og gode oppvekstvilkår for barn og unge. Sosiale entreprenører får en viktig rolle med med å skape nye veier til velferd og arbeid.

Bydelen har skåret lavt på levekårsundersøkelsene de siste femten årene. Både utfordringer med fattigdom, arbeidsledighet, kriminalitet, ungdomskriminalitet og helse skal det nå tas tak i gjennom ny intensjonsavtale.

Vi i Kfk ser fram til denne viktige satsingen i Stavanger.

Avtalen gjelder fram til 2024 og kan lastes ned her.

Les mer på  Regjeringen.no

Les her om andre områder det er satset på de siste årene.