Denne uken har vi deltatt på storbynettverket Nordic Safe Cities konferanse om hvordan stoppe vold i ungdomsmiljøer, hatprat og sosial eksklusjon i Norden.

Konferansen som er en arena for praktikere, politikere, fagpersoner, frivillige organisasjoner og ungdomsrepresentanter,  ble arrangert i samarbeid med Kristiansand kommune og ble avholdt i lokalene til Stiftelsen Arkivet 29.-30. august.

Storbynettverket Nordic Safe Cities er opprettet av Nordisk Ministerråd.

I løpet av to dager fikk om lag 80 deltagere fra 17 storbyer i alle de nordiske landene innblikk i både utfordringer og løsninger når det gjelder temaet ungdomsvold.

Ordfører i Kristiansand Harald Furre og generalsekretær i Nordisk Ministerråd, Dagfinn Høybråten, innledet konferansen.

Kristiansand kommune presenterte sammen med politiet i Agder sin samlede innsats for å redusere ungdomsvold  gjennom prosjektet SNU – Stans Negativ Utvikling. Videre holdt flere andre inspirerende innlegg om sine erfaringer når det kommer til forebyggende arbeid. Hele programmet kan leses her.

Vi deltagere fikk også anledning til å bryne oss på caser som blant annet tok opp temaer som vold i ungdomsmiljøer, hvordan inkludere ungdom i ungdomsarbeid samt hvordan forhindre frafall fra skoler.

Vi takker Nordic Safe Cities og Kristiansand kommune for to inspirerende, lærerike og flotte dager på Sørlandet!

Besøk hjemmesidene til Nordic Safe Cities her

Se et klipp fra konferansen på NRK Sørlandet her