Årets nasjonale konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme arrangeres av Vest Politidistrikt i samarbeid med Politidirektoratet og Bergen kommune. Den avholdes i Universitetsaulaen i Bergen.

Fokus på årets konferanse vil være samarbeid mellom politi og kommune i det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Les hele programmet og meld deg på konferansen her før den 10. oktober