SLT oppstartmøtet gikk av stabelen i Os i Hordaland fredag 28.september. Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) var der!

SLT-koordinator Elin Tuft hadde mobilisert mange gode forebyggingskrefter i kommunen til å komme på møtet for å bli bedre kjent med SLT-modellen og få innsikt i hva systematisk kriminalitetsforebyggende innsats innebærer.

Terje Søviknes er tilbake i rollen som ordfører i Os etter at han gikk av som statsråd. SLT var åpenbart ikke et fremmedord for ordføreren, så her har arbeidet med å forankre SLT høyt i kommunen og også hos politiet åpenbart vært prioritert.

Sonja Iren Eidissen fra Kfk orienterte om SLT-modellen og om betydningen av god kartlegging av kommunens utfordringer for å få til en kunnskapsbasert og målrettet kriminalitetsforebyggende innsats.

Ungdomskoordinator Nina Fossdal fra konfliktrådet i Hordaland orienterte om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging og er allerede i gang med samarbeidet med Elin Tuft og SLT-systemet i Os.

Les artikkel om SLT-koordinator Elin Tuft i nettavisen Midtsiden