Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner er snart fulltegnet! Konferansen arrangeres av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Konferansen finner sted den 12. november på Oslo Kongressenter. Den er gratis og retter seg mot forskere, behandlere, kommunalt tilsatte, frivillige organisasjoner, politikere og praktikere som ønsker mer kunnskap om å forebygge vold i nære relasjoner.

Det blir fokus på vold mot de minste barna, vold mot eldre, personer med utviklingshemming og mye annet interessant fra både forskning og praksisfeltet. Les mer og meld deg på her!