Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner er nå fulltegnet! Konferansen arrangeres av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Konferansen finner sted den 12. november på Oslo Kongressenter. Den er gratis og retter seg mot forskere, behandlere, kommunalt tilsatte, frivillige organisasjoner, politikere og praktikere som ønsker mer kunnskap om å forebygge vold i nære relasjoner.

Det blir fokus på vold mot de minste barna, vold mot eldre, personer med utviklingshemming og mye annet interessant fra både forskning og praksisfeltet. Se program her.