Eksterne kurs og konferanser

Oversikt over relevante kurs og konferanser i Norge og utlandet:

2020

April

21.-22. april (og 26 mai): Kurs i Motiverende Intervju (MI), KoRus Sør, Kristiansand

28.-30 april: Barn & Unge-kongressen, NUBU, Bergen

Mai

4. mai: IMDis integreringskonferanse 2020, IMDi, Oslo

4.-6. mai: NSfK forskerseminar: Sexual Violence in the Nordic Countries, NSfK, Halden

7.-8. mai: Karriereveiledning i skolen – Elever i riktig retning, JobbAktiv, Gardermoen

12. mai: Utnyttelse av sårbare personer. Kan det være menneskehandel? RVTS øst, Oslo

25.-26. mai: Barnevernkonferansen 2020, JobbAktiv, Gardermoen

25.-26. mai: Skolevegringskonferansen, JobbAktiv, Gardermoen

25.-26. mai: Barn i Midt-konferansen, RVTS Midt, Trondheim

26. mai: Barneperspektivet i Nav: Korleis kan Nav arbeide for å betre situasjonen for utsette barn og unge? Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger

Juni

2. juni: Gatenær 2020, KORUS, Oslo

23. juni: Forebygging av voldelig ekstremisme i forskning og praksis, UiO/Norges forskningsråd, Oslo

September

9.september: Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner, Sekretariatet for konfliktrådene

10.-11. september: Septemberkonferansen – Traumer og rus, RVTS Vest, Bergen

15. september: Tilbakeføringskonferansen 2020 «Borte bra, men hjemme ikke nødvendigvis best?», Røde kors/Nettverk etter soning, Oslo

28.-29. september: Vold i eldreomsorgen, JobbAktiv, Gardermoen

Oktober

07. oktober: Sinnemestring Brøset Modellen 2020, RVTS Øst, Oslo 

November

 

Tidligere kurs og konferanser

Fant du det du lette etter?

JaNei