Mandag denne uken inviterte Konfliktrådet i Vestfold samtlige SLT- koordinatorer og lederen for forebyggende seksjon i Sør-Øst politidistrikt til et samarbeidsmøte. Dette var andre steg i arbeidet med å knytte Konfliktrådet og SLT-kommunene i Vestfold tettere sammen. 

Tidligere i år deltok leder, og ungdomskoordinator fra konfliktrådet på SLT-nettverksmøte i Sandefjord, hvor de fortalte kort om hva konfliktrådet har av muligheter og hva de kan bistå med. Kunnskapen om konfliktrådet hos SLT-koordinatorene viste seg å være ganske forskjellig, så her var det behov for litt mer påfyll. Derfor ble man enige om å samles igjen.

Møtelokale i Vestre Braarudsvei nr. 2 ble fylt til randen av SLT, politi, Kfk og konfliktrådet. Leder for Konfliktrådet i Vestfold, Agron Tahiri ønsket velkommen til dagen og hadde en god innføring i konfliktrådsarbeid som gav nyttig informasjon om hovedtanken bak gjenopprettende prosesser, hvordan sakene blir forberedt, og gjennomføringen av meklingsmøter. Her var det mye vi ikke visste!

Innføringen i ungdomsstraff og ungdomsoppfølging ble ledet av ungdomskoordinator Ellen Oliver. Hun tok oss steg for steg inn i saksgangen, hvilken rolle hun har som ungdomskoordinator, sammensetning av koordineringsgruppen (KOG), og om ungdomsplan og oppfølgingsteam. Hun presiserte at gjenopprettende møter også er en del av ungdomsplanen.

Mona Kvitsnes informerte om politiets nye organisering i Vestfold og fremtidig fokus på forebygging. Knut Skedsmo informerte om arbeidet i Kfk og understrekte viktigheten av at vi klarer å utvikle gode arenaer for samarbeid hvor konfliktrådet og SLT/kommune møtes og for å utveksle erfaringer og synspunkter.

Et viktig tema i møtet var hvordan vi kan bruke hverandres kompetanse på en bedre måte. Har vi noen felles krysningspunkter?

  • Ja – SLT og kommunen trenger informasjon om konfliktrådets verktøykasse – og hvordan konfliktrådet gjennom gjenopprettende prosesser kan bidra til å løse små og store floker i lokalmiljøet.
  • Ja – Konfliktrådet trenger hjelp til markedsføring av tilbudene sine inn mot kommunal forvaltning.
  • Ja – Konfliktrådet trenger bistand fra SLT til å finne de gode tiltakene som kan bidra til at ungdomsstraff og ungdomsoppfølging får et best mulig innhold.
  • Ja – Vi er begge opptatt av godt kriminalitetsforebyggende arbeid som gir barn og unge en trygg og god oppvekst.
  • Kanskje vi også kan «framsnakke» hverandres roller og oppgaver?

Det ble en lærerik og spennende dag og vi sitter igjen med en opplevelse om at dette var en samarbeidsarena som var nyttig for alle, og at dette er begynnelsen på noe nytt.

En stor takk til Konfliktrådet i Vestfold som inviterte oss inn og bidro med en supergod gulash fra Agron’s kjøkken.