Konfliktrådet og kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging har fått ny direktør. Christine Wilberg som i dag er avdelingsdirektør i Utlendingsdirektoratet overtar som leder for Sfk og 130 ansatte fordelt på 22 konfliktråd. Det er ikke avklart når hun tiltrer. I meldingen vi har fått fra Justis- og beredskapsdepartementet heter det:

Christine Wilberg er tilsatt som ny direktør for Sekretariatet for konfliktrådene. Det har vært gjennomført en grundig prosess med flere kvalifiserte søkere, og vi er trygge på at vi nå gir jobben til en person som har de beste forutsetninger til å lede og utvikle konfliktrådene videre.

Christine Wilberg er utdannet jurist fra Universitet i Oslo i 1998. Hun har siden 2013 ledet Region- og mottaksavdelingen i Utlendingsdirektoratet (UDI) hvor hun har innehatt ulike stillinger siden 2000.

I UDI har hun ledet en virksomhet med et betydelig ansvar for til enhver tid å tilby tilstrekkelig mottakskapasitet. Wilberg karakteriseres som en trygg, tydelig, forutsigbar, inkluderende og utviklingsorientert leder med solid forvaltningserfaring.

Ny direktør må både videreføre det gode arbeidet som er igangsatt i konfliktrådene, og arbeide med å videreutvikle ungdomsstraffen og sikre god samhandling i straffesakskjeden – og med andre samarbeidende aktører i kommunene og direktoratene.