Tilskuddsordning for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

Utlysning, regelverk og frist for å søke om tilskuddsmidler for 2018 vil komme i løpet av kort tid.

Om tilskuddsordningen

Regjeringens arbeid for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner er blant annet forankret i tiltaksplanen «En god barndom varer livet ut (2014-2017)» og i «Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021)».

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging har fra og med 2017 overtatt ansvaret for tilskuddsordningen for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Ordningen har tidligere år vært forvaltet av Justis- og beredskapsdepartementet.

Formålet med tilskuddsordningen er å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Ordningen skal bidra til:

  • Økt kunnskap og kompetanse om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner.
  • At utsatte for og utøvere av vold i nære relasjoner får i større grad nødvendig hjelp.
  • Styrket samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner.
  • Styrket forebyggende innsats mot vold i nære relasjoner.

Målgruppe

Frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke. Privatpersoner kan søke dersom virksomheten ikke er fortjenestebasert. Også krisesentrene kan søke om midler til tiltak som styrker samarbeid og samordning, selv om senteret er organisert som en kommunal virksomhet.

Ordningen har primært som målgruppe for tiltakene barn og voksne som er utsatte for eller utøvere av vold i nære relasjoner, eller er i risikosonen for å utsettes for eller utøve vold i nære relasjoner.

Her kan du lese hvem som mottok tilskuddsmidler i 2017.

Relevante dokumenter

Kunngjøring for tilskuddsordning for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2017

Regelverk for tilskuddsordning for tiltak for forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2017

Søknadsskjema for tilskuddsordning for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2017  

 

For mer informasjon, kontakt oss via denne lenken.

Fant du det du lette etter?

JaNei