Tilskuddsordning for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

Frist for å søke midler i 2018 var 15. februar.

Om tilskuddsordningen

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging har fra og med 2017 overtatt ansvaret for tilskuddsordningen for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Ordningen har tidligere år vært forvaltet av Justis- og beredskapsdepartementet.

Hovedmål

Formålet med tilskuddsordningen er å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Ordningen skal bidra til:

  • Økt kunnskap og kompetanse om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner.
  • At utsatte for og utøvere av vold i nære relasjoner får i større grad nødvendig hjelp.
  • Styrket samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner.
  • Styrket forebyggende innsats mot vold i nære relasjoner.

Målgruppe

Frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke. Privatpersoner kan søke dersom virksomheten ikke er fortjenestebasert. Også krisesentrene kan søke om midler til tiltak som styrker samarbeid og samordning, selv om senteret er organisert som en kommunal virksomhet.

Ordningen har primært som målgruppe for tiltakene barn og voksne som er utsatte for eller utøvere av vold i nære relasjoner, eller er i risikosonen for å utsettes for eller utøve vold i nære relasjoner.

Tilskuddsmidler i 2018

Samlet tilskuddsbeløp i 2018 var på 11 800 000 kroner.

Oversikt over tiltak som har mottatt midler vil publiseres innen kort tid.

Relevante dokumenter

Regelverk 2018

Søknadsskjema 2018 

Rapporteringsskjema 

2017

Regelverk 2017

Oversikt over tildelte midler i 2017

For mer informasjon, kontakt oss via denne lenken.

Fant du det du lette etter?

JaNei