Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Søknadsfrist: 18. april 2017

Justis og beredskapsdepartementet har lyst ut midler til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Tilskuddsmidlene skal gå til lokale prosjekter innen forebygging eller bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme. Enkeltkommuner er velkomne til å søke – men det oppfordres til at to eller flere kommuner samarbeider om felles prosjekt.

Regjeringen ønsker en bred innsats for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, og lanserte i den forbindelse Handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme i juni 2014.

Handlingsplanen representerer en ramme for en målrettet og strategisk innsats på feltet, hvor mange sektorer er involvert. Planen er dynamisk, det vil si at eksisterende tiltak kan justeres og nye skal utvikles for å møte utviklingen på feltet. Handlingsplanen, den nasjonale veilederen og annen informasjon om feltet er tilgjengelig på regjeringens nettside www.radikalisering.no.

Gjennom Revidert Nasjonalbudsjett 2015 innførte Regjeringen to nye tilskuddsordninger for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: 10 mill. kroner til en ordning som gikk til konkrete kommunale prosjekter innen forebygging eller bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme (forvaltet av JD), og 7,5 mill. kroner til en ordning som rettet seg mot forebygging i samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner (forvaltet av BLD). Fra 2017 er disse slått sammen i én felles ordning som i år er på ca. 13, 3 mill. kroner. Hovedandelen av midlene vil, som tidligere år, bli tildelt kommunale prosjekter.

Ordningene har til nå blitt forvaltet av henholdsvis Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Justis- og beredskapsdepartementet. Fra og med 2017 overtar Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging forvaltningen av ordningen.

Les mer og hent søknadsskjema her

Fant du det du lette etter?

JaNei